Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7432
Title: Sürekli mukavemet diyagramları
Other Titles: Endurance strength diagrams
Authors: Karadere, Gültekin
Akar, Ender
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yorulma sınırı
Sürekli mukavemet diyagramı
Fatigue limit
Endurance strength diagrams
Issue Date: 28-Aug-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akar, E. (2002). Sürekli mukavemet diyagramları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada çeşitli malzemelerden imal edilmiş standart deney çubukları ve malana elemanlarının sürekli mukavemet diyagramları çizilerek yorulma ömürleri incelenmiştir. Yorulma kırılmalarının genel özellikleri tanımlandıktan sonra, öngörülen elemanın iletmesi gereken kuvveti ve momenti istenilen süre boyunca emniyetli bir şekilde taşıyabilmesi, işletme şartlan altonda hangi kuvvet veya momenti emniyet sınırlarını aşmadan, ne kadar süre taşıyabileceği ele alınmıştır. Ayrıca çeşitli malzemelerden imal edilmiş standart deney çubuğu ve rnakina elemanlarının sürekli mukavemet değerleri arasında bağıntılar çıkartılmıştır.
In this study, endurance strength diagrams of machine elements and test specimens, produced from several materials are plotted and their fatigue lives are studied. Afterwards defining the general properties of fatigue failure, that the machine element conveying the required force and torque, carrying these force and torque in safe conditions in a demanded period of time and the time period during which force and torque are carried under operating conditions without exceeding the safety factors dealt with. Furthermore, the relations between endurance strength of machine elements and test specimens, produced from different materials are established.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7432
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128476.pdf
  Until 2099-12-31
9.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons