Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7430
Title: Edmund Burke’ün siyaset felsefesinde akıl anlayışı
Other Titles: The understanding of reason in Edmund Burke’s political philosophy
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Gayırhan, Günhan
Keywords: Teorik akıl
Pratik akıl
Soyut akıl
Siyasi akıl
Tarihsel deneyim
Theoretical reason
Practical reason
Abstract reason
Political reason
Historical experience
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gayırhan, G. (2018). "Edmund Burke’ün siyaset felsefesinde akıl anlayışı". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 139-154.
Abstract: Edmund Burke’ün düşünceleri muhafazakâr siyaset felsefesi için temel bir referans kaynağıdır. Bu tarz bir kaynaklığa sebebiyet veren husus onun sahip olduğu akıl anlayışıdır. Bu çalışmada Burke’ün akıl anlayışının mahiyeti üzerinde durulmuştur. Burke’ün akıl anlayışının kavranabilmesi için gelenek ve önyargının önemli olduğu belirtilmiştir. Son olarak ise aklın ahlaki olarak nasıl işleyebileceği konusuna yer verilmiştir. Burke’ün siyaset felsefesine yön veren akıl anlayışını açabilmek için bu hususların altı çizilmiştir.
The ideas of Edmund Burke is a basic reference source for conservative political philosophy. The main raison of this fact is his understanding of reason. This study elaborated the character of Burke’s understanding of reason. It is specified that the tradition and prejudice are important in order to comprehend Burke’s understanding of reason. Lastly, the subject how can the reason functions morally was handled. These points were emphasized in order to expound the understanding of reason directs Burke’s political philosophy.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ali Yaşar Sarıbay'ın danışmanlığında Günhan Gayırhan tarafından hazırlanan "Edmund Burke’te Politik Akıl ve Modernite Eleştirisi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496746
http://hdl.handle.net/11452/7430
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_6.pdf234.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons