Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7429
Title: Trump yönetiminin Kudüs kararına analitik bakış
Other Titles: An analytical view to the Jerusalem decision of Trump administration
Authors: Dilek, Mehmet Sait
Keywords: Kudüs
ABD
İsrail
BM
Lobicilik
Jerusalem
USA
Israel
UN
Lobbying
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dilek, M. S. (2018). "Trump yönetiminin Kudüs kararına analitik bakış". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 97-137.
Abstract: ABD Kongresi, 1995 yılında ‘1980 Tarihli İsrail Temel Yasasını’ esas alan ‘Kudüs Büyükelçilik Yasasını’ kabul ederek uluslararası hukuk zemininden uzaklaşmayı tercih etmiştir. Yasa metninde yer alan ‘Başkanlık Ayrıcalığı’ yetkisi nedeniyle 1999 Haziran ayından itibaren ABD Başkanları, Kudüs Büyükelçilik Yasası’nın altı aylık periyodlarla askıya alınmasını başlatmışlardır. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması sürecini başlatacak olan Kudüs Büyükelçilik Yasası’nı 2017 Aralık ayı itibariyle onaylamıştır. Bu çalışmada Trump yönetiminin Kudüs kararının temelleri bilimsel ilkeler ışığında incelenmeye tabi tutulmuştur. ABD karar alma mekanizmasında etkili olan dış politika aktörlerinin ve diğer paydaşların Kudüs üzerine söylemleri ve eylemleri içerik analizi üzerinden değerlendirilmiştir. Buna ilaveten, Filistin/Kudüs sorunu kronik bir sorun olduğundan hem güncel hem de dönemsel bilgiler üzerinden de irdelenmiştir. Bu metotlar neticesinde ABD Başkanı Trump’ı bu indirgemeci karara götüren çok faktörlü zemin somut örnekler üzerinden tespit edilmiştir.
The US Congress has preferred to stay away from the ground of international law by accepting the ‘Jerusalem Embassy Act’ in 1995 based on ‘Basic Law of 1980’. By the ‘Presidential Waiver’ mentioned in the law, they have started to suspend the Jerusalem Embassy Act with six-month periods since June 1999. But Trump has accepted the Jerusalem Embassy Act in December 2017 that will start the process of moving the American embassy to Jerusalem. This work has put the grounds of Trump administration’s Jerusalem decision to examination in the light of scientific principles. That is the statements and acts of the foreign policy actors and other shareholders who are effective in the decision making process has been evaluated by content analysis. In addition to this, because the Palestine/Jerusalem Question is a chronic problem, it has been examined with the current and periodical information. As a result of these methods, the multifactoral ground that takes Trump to this reductionist decision has been detected with concrete examples.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496682
http://hdl.handle.net/11452/7429
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_5.pdf435.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons