Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7422
Title: Yazıtlar ışığında Selge agonları
Other Titles: Selgian agones in the light of inscriptions
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Altın, Recep
Doğancı, Kamil
Keywords: Agon
Themis
Festival
Selge
Pisidia
Issue Date: 25-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altın, R. ve Doğancı, K. (2018). "Migrations from Caucasia to Anatolia and Caucasian immigrants". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 1-15.
Abstract: Eski Yunan-Roma dünyasının belki de en önemli dini ve kültürel aktivitesi olan agonistik festivaller düzenlenmeye başladığı ilk günden sona erdiği tarihe kadar popülaritesini korumuş ve Grek-Roma kültür tarihine damga vurmuş bir fenomendir. Hellenistik Dönem öncesinde Yunanlar tarafından başlatılan koloni hareketleri, bir yandan Küçük Asya’da yeni Yunan aKüçük Asya kentlerinde yayılmasını sağlamıştır. Büyük İskender’in Asya seferiyle beraber geniş coğrafyalara yayılan Hellen kültürü Anadolu’da giderek kök salmıştır. Bu süreci takiben, önce Yunan halkının yoğunlukta olduğu kentlerde, ardından neredeyse tüm Küçük Asya kentlerinde devrin en önemli dini, kültürel ve sosyal aktivitesi olan agonistik festivaller düzenlemeye başlamıştır. Küçük Asya’nın diğer bölge ve kentlerine nazaran daha geç dönemlerde agonistik festival organize etmeye başlayan Pisidia kentleri, Roma İmparatorluk Çağı’na gelindiğinde potansiyelini ortaya koyarak bu konuda diğer bölge kentleri ile yarışır hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Selge’de düzenlenmiş olan agonistik festivaller ele alınmıştır.
Agonistic festivals are perhaps the most important religious and cultural activity of the Greco-Roman world and have maintained its popularity and are phenomenon that have marked the history of culture since the first day. Prior to the Hellenistic Period, Colonial movements initiated by the Greeks, while preparing the ground for the formation of a new Greek cities in Asia Minor, on the other hand it has led to the spread of Hellenic culture and religious elements of the city in Asia Minor. Hellenistic culture, which spread to wide geographical with Alexander the Great's Asia campaign, increasingly rooted in Anatolia. Following this process, agonistic festivals, which were the most important religious city, the cultural and social activity of the era, began to organize firstly in the cities where compose of most of the Greek people, then in almost all cities of the Asia minor. Compared to other parts of Asia, Pisidian cities start to organize agonistic festival in the later periods and when reached to the Roman Imperial Period, it becomes competing with the rest of the city by revealing its potential in this regard. In the scope of this study, the agonistic festivals organized in Selge, one of the most important cities of the region, are examined.
Description: Bu çalışma, II. International Academic Research Congress 2017’de sözlü olarak sunulan metin temel alınarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496639
http://hdl.handle.net/11452/7422
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_1.pdf264.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons