Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7420
Title: Fren performansının arttırılması
Other Titles: Increasing brake performance
Authors: Yavuz, Nurettin
Güner, Rukiye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Fren sistemi
Taşıt dinamiği
Newmark metodu
Termal analiz
Brake system
Vehicle dynamic
Newmark method
Thermal analysis
Issue Date: 14-Aug-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güner, R. (2002). Fren performansının arttırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Taşıt üzerinde bulunan fren sistemlerinin güven, konfor ve ekonomik kriterler doğrultusunda optimum şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada ön tekerlekler diskli, arka tekerlekler kampanalı çapraz bağlı hidrolik bir fren sisteminin limitör valfı ve kuvvetlendirici desteği ile taşıt frenleme performansı incelenmiştir. Fren sistemini oluşturan tüm elemanlar grubunun dinamik denklemleri elde edilmiş ve bunların taşıtın durma mesafesi, hızı ve ivmesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dinamik denklemlerin çözümünde sayısal bir integrasyon metodu olan Newmark metodu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar taşıt termal analizi için gerekli dinamik değişkenleri sağlamış ve disk ile kampana sıcaklık analizleri yapılmıştır. Teorik sonuçlar deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmış ve birbirine çok yakın değerlere sahip oldukları görülmüştür. Frenleme sistemi üzerinde performans arttırıcı çalışmalar yapılmıştır. Geliştirilen model ile taşıt üzerinde test yapılmasına gerek kalmadan fren sistemi parametrelerinin frenleme üzerindeki etkileri çok kısa sürede ve ek maliyet getirmeden gerçek sonuçlara çok yakın olarak elde edilmiştir.
Brake system on vehicles must be designed in the direction of optimum safety, comfort and economic criteria in an optimum way. In this study, the braking performance of a vehicle in which front wheels have a disk brake system and rear wheels have a drum split hydraulic brake system supported with limiter valve and a booster system is investigated. Dynamic equations of all component groups which constitute the brake system are obtained and the effect of each component group on the stopping distance, speed and deceleration is investigated. Newmark method which is a numerical integration method is used in the solution of the dynamic equations. The results thus obtained supply necessary dynamic variables for thermal analysis of the disc and drum brakes are carried out. The theoretical and experimental results are compared and it is found that they are in good agreement with each other. The research was extended to increase the performance of the brake system. The effects of the brake system parameters on vehicle braking were obtained very closely to real vehicle tests in a short time and without additional cost, and without doing tests on a vehicle by using the model developed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7420
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128473.pdf
  Until 2099-12-31
5.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons