Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7413
Title: Kahvaltılık ve sıvı margarinlerin bazı kimyasal özelliklerinin saptanması
Other Titles: Researches on the some chemical properties of table margarines and liquid margarines in Turkey
Authors: Başoğlu, Fikri
Çengel, Ayça
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Margarin
Kahvaltılık margarin
Sıvı margarin
Margarine
Table margarine
Liquid margarine
Issue Date: 14-Jun-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çengel, A. (2002). Kahvaltılık ve sıvı margarinlerin bazı kimyasal özelliklerinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma ülkemizde üretilen kahvaltılık ve sıvı margarinlerin fiziksel ve kimyasal bileşimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kahvaltılık ve sıvı margarin örneklerinde, fiziksel olarak kayma noktası, kırılma indisi ; kimyasal olarak su oranı, yağ oranı, tuz oranı, serbest yağ asitleri miktarı, peroksit sayısı, iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, sabunlaşmayan maddeler oranı saptanmıştır. Bulgular istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Kahvaltılık margarin örneklerinde fiziksel analizler sonucunda : kayma noktası :32.5-36°C, kırılma indisi : 1.4585-1.4610 ; kimyasal analizler sonucunda : su oranı : 13.83-15.20%, yağ oranı : 84.15-86.77%, tuz oranı: 0.11-0.34%, serbest yağ asitleri miktarı : 0.22-0.45%, peroksit sayısı : 0.39-5.18, iyot sayısı : 45-62, sabunlaşma sayısı : 175-192, sabunlaşmayan maddeler oranı : 0.21-0.74% olarak bulunmuştur. Sıvı margarin örneklerinde fiziksel analizler sonucunda : kırılma indisi: 1.4645-1.4650 ; kimyasal analizler sonucunda ; su oranı : 15.15-16.02%, yağ oranı : 83.18-84.55%, tuz oranı : 0.15-0.32%, serbest yağ asitleri miktarı : 0.06-0.72, peroksit sayısı : 1.18-2.06, iyot sayısı : 75-79, sabunlaşma sayısı : 170-1 75, sabunlaşmayan maddeler oranı : 0.50-0.64% olarak bulunmuştur.
This researches was made in order to determine the some physical and chemical content of margarines and liquid margarines in Turkey. Margarines and liquid margarines samples as physical ; melting point, refractive index, as chemical; moisture value, oil value, salt value, acid value( FFA), peroxide value, iodine value, saponification number, unsaponifiables matter were examined and the statistical analysis of the samples were determined. The variations in the physical and chemical properties of the margarines used in the present study were found as follows: melting point : 32.5-36 °C, refractive index: 1.4585-1.4610, moisture: 13.83-15.20%, oil content: 84.15-86.77%, salt value: 0.11-0.34%, acid value(FFA): 0.22-0.45, peroxide value: 0.39-5.18, iodine value: 45-62, saponification number : 175-1 92, unsaponifiables matter :0.21-0.74%. The variations in the physical and chemical properties of the liquid margarines used in the present study were found as follows: refractive index: 1.4645-1.4650, moisture : 15.15-16.02%, oil content: 83.18-84.55%, salt value :0. 15-0.32%, acid value(FFA): 0.06-0.72%, peroxide value: 1.18-2.06, iodine value: 75-79, saponification number: 170-175, unsaponifiables matter: 0.50- 0.64%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7413
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128462.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons