Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7412
Title: Siyasal katılma ve yabancılaşma (ilk çağdan örnekler)
Other Titles: Political participation and alienation (examples from the first era)
Authors: Özgüven, Bilal M.
Çolak, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Siyasal katılma
Political participation
Yabancılaşma
Alienation
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çolak, A. (1991).Siyasal katılma ve yabancılaşma (ilk çağdan örnekler). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İlk Çağ'dan Örnekler adlı tez 'im iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümden Siyasal Katılma kavramının tanımını çağdaş toplumlardan örnekler verilerek açıklamağa çalıştık. Bu bölümde, Siyasal Katılma tiplerini ve göstergelerini açıklanmağa çalışılmaktadır. Bunun yanında Kitle İletişim Araçları cinsiyet, yaş, yerleşim yeri, sosyoekonomik statü ve aile kurumunun siyasal katılmacı ne şekilde etkilendiği açıklanmaktadır. Aynı bölümde siyasal ilgisizlik ve yabancılaşma kavramları da açıklanmıştır. Tarihsel olarak ele alman yabancılaşma türleri görünümleri ve Karksist yabancılaşma kavramını incelemeğe çalıştım. Ayrıca. Özel mülkiyet_iş_böİümü ve, yabancılaşma arasındaki ilişkili ve yabancılaşmayı.yok etme şansı üzerine çeşitli görüşler sunulmuştur. ikinci bölümde ilk çağda sosyal ve siyasal mücadelelerden örnekler sunmaya çalıştık, özellikle ilk çağ alınmıştır çünkü ilk çağda hem ilkel sürünün varlığı ve bunun dolaylı olarak özel mülkiyetin oluşması, siyasal yabancılaşma ve katılma 'yi ne yönde etkilediğini göstermeye çalıştık.İlkel sürü -döneminde insanların yönetim piçimi ve halkın yönetime katılışının nasıl olduğu, Teokratik bir monarklık hüküm süren- eski Mısır 'da yöneten yönetilen ilişkisi, Antik Yunan da. site devletlerindeki -Aristokrasi; ve ilk demokratik hareketler, ve eski romada Patrisyen ve. Pleb mücadeleleri sunulmağa çalışılmıştır. Sonuçlarda da özel-mülkiyet.olgusunun, ortaya; çıkmadan önce ve sonra siyasal iktidarın yapısını nasıl etkilediğini tarihsel örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7412
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014519.pdf
  Until 2099-12-31
3.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons