Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7410
Title: Örme mamüllerin terbiye işlemleri ile, kumaş stabilitesinin artırılması üzerine bir araştırma
Other Titles: A Study about the dimensional stability of knitted fabrics with finishing processes
Authors: Aniş, Pervin
Davulcu, Asım
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyut stabilitesi
Relaksasyon çekmesi
Sanfor
Örme kumaş
Dimensional stability
Relaxation shrinkage
Knitted fabric
Issue Date: 29-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Davulcu, A. (2002). Örme mamüllerin terbiye işlemleri ile, kumaş stabilitesinin artırılması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda tüketici isteklerinde ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak, örme mamullerin kullanım alanı artmıştır. Tüketicinin kalite bilmemin artması ile örme mamullerde yıkama sonrası boyutsal stabilite önemli bir kalite parametresi haline gelmiştir. Bu çalışmada, pamuklu örme mamullerin boyutsal stabilitesine etki eden faktörler belirlenerek, bu faktörlerin etkileri incelenmiştir. Kurutma ve sanfor makinası parametrelerinin pamuklu örme mamullerin boyutsal stabilitesine etkileri görmek amacı ile süprem ve pike kumaşlarla çalışmalar yapılmıştır. En iyi örme mamul stabilitesi için uygun makina parametreleri belirlenerek, örme mamullerin boyutsal stabilitelerini sağlamak için çözüm önerileri ve çözüm metodları geliştirilmeye çalışılmıştır.
In recent years, knitted fabrics are used more widely in parallel with changing customer expectations. Dimensional stability of knitted fabrics after washing process has become an important quality parameter because customers are getting more concious of quality than it used to be. At the outset, the parameters that affect dimensional stability of cotton knitted fabrics are deternined and the effects of these factors are examined. Suprem and lacost fabrics were used in order to understand effects of stenter and sanfor machine parameters to the dimensional stability of cotton knitted fabrics. To obtain the best dimensional stability in cotton knitted fabrics, machine parameters affecting the dimensional stability are determined and some suggestions are made to improve the dimensional stability of knitted fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7410
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128471.pdf9.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons