Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7409
Title: Haşılın ultrafiltrasyon yoluyla geri kazanımı üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on recovery of sizing by ultrafiltration
Authors: Aniş, Pervin
Mirzalı, Hacer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Haşıl sökme banyosu
Ultrafiltrasyon
Geri kazanım
Konsantrat
Desizing effluent
Ultrafiltration
Recovery
Retentate
Issue Date: 25-Aug-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mirzalı, H. (2002). Haşılın ultrafiltrasyon yoluyla geri kazanımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada haşıl sökme banyosundaki haşıl maddesinin ultrafiltrasyon ile geri kazanımı ve bazı parametrelerin etkileri incelenmiştir. Öncelikle, polivinilalkol, poliakrilat ve karboksimetilselüloz haşılının süre- konsantrat haşıl konsantrasyonu ilişkisi incelenmiştir. Buradan bulunan süre sabit tutularak, dört değişik sıcaklıkta konsantrat haşıl konsantrasyonu belirli sürelerle ölçülmüştür. Böylece sıcaklığın konsantrat haşıl konsantrasyonu artışına etkisi incelemiştir. İkinci adımda, haşıl çözeltisinde bulunan yardımcı kimyasalın etkisi incelenmiştir. Yukarıda bahsedilen çalışmalar, yardımcı kimyasallı haşıl çözeltisine de uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmanın neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:. Süre arttıkça konsantrattaki haşıl konsantrasyonu doğrusal olarak artmaktadır.. Sıcaklık arttırıldığında, konsantrattaki haşıl konsantrasyonu artışı daha hızlı olmaktadır.. Haşıl çözeltisinin içinde yardımcı kimyasal bulunması, konsantrat haşıl konsantrasyonu artışını azaltmaktadır.. Haşıl çeşidine göre konsantrat haşıl konsantrasyonu artışı farklılık göstermektedir.
The subject of this study, to examine the recovery of textile desizing effluent and the effects of some parameters on recovery. Firstly, the relation between time and retentate size concentration of polyvinyl alcohol, polyacrylate and carboxymethyl cellulose sizes are examined. Time is constant, retentate size concentration are measured at four different temperatures, so the effect of temperature is examined. Secondly, the effects of size auxiliary chemical are examined. Mentioned above processes are applied on textile desizing effluent with auxiliary chemical. At the end of the study, the following results have been observed:. As increasing of time, retentate size concentrations are increased linearly.. A increasing of temperature, retentate size concentrations are more increased.. Textile desizing effluent with auxiliary chemical decreases the increase of retentate size concentration.. Types of size change the increase of retentate size concentration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7409
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128472.pdf
  Until 2099-12-31
4.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons