Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7408
Title: Türkiye'de seramik üretimi ve seramik üzerine yapılan fiziko mekanik deneyler
Other Titles: The physico-mechanical tests on ceramic and ceramic production in Turkey
Authors: Eren, Deniz
Özçelik, Fatma Nur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pişirme
Plastikler
Seramik endüstrisi
Seramik kaplama
Sırlama
Cooking
Plastics
Ceramic industry
Ceramic coating
Glazing
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, F. N. (1993). Türkiye'de seramik üretimi ve seramik üzerine yapılan fiziko mekanik deneyler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Seramik, metaller ve bunların alaşımları dışında kalan tüm anorganik malzemelerin sırlanarak veya sırlanmadan pişirilerek yeterli sertlik ve dayanıklılık kazanmasıyla meydana gelen üründür. Seramik üretiminin çıkış maddesini oluşturan hammaddeler plastik ve plastik olmayan hammaddeler olarak ikiye ayrılır. Plastik hammaddeler kendilerine uygulanacak öğütme yöntemleriyle kullanılacak duruma gelir. Seramik çamurunun üretilmesine çeşitli türde hammaddelerin öğütülmesi ve homojen bir şekilde karıştırılması ile başlanır. Şekillendirme yönteminin seçiminde en büyük rolü, üretilmek istenen parçanın kendi özellikleri oynar. Şekillendirme suyunun, pişirme işleminden önce çamurdan uzaklaşması gerekir. Pişirme olarak tanımlanan olay şekillendirilmiş seramik parçasının hacimce küçülmesi ve sertlik kazanmasıdır. Birçok durumda seramik fırından çıktığında kullanılmaya hazırdır. Seramik malzemeye yeni bir özellik kazandırmak amacı ile bazı işlemler yapılır. Bu işlemlerin en önemlisi parçaların sırlanmasıdır. Sır karakter olarak bir cam olup çoğu zaman seramik malzemeye renklendirilerek de uygulanabilir. Sır ve sırın üzerine çekildiği çamur, aynı sıcaklıklarda olmalıdır. Bu özelliğin sağlanmasıyla sır çatlaması ve sır tavlaması olarak tanımlanan hataların ortaya çıkması engellenir. Sır hatalarının temel nedenini, sır ile çamur arasındaki farklı gerilimler oluşturur.Seramik endüstrisinde uyulması gereken kaliteler ve kabul edilebilir hata oranları kalite yönetmelikleriyle saptanmıştır.
Ceramic is a kind of a product which has gained sufficient hardness and strongness by heating all the inorganic materials excluded the metals and their alloys with or without glazing. Raw materials that are the starting point of the ceramic production is considered as "plastic" and "nonplastic" raw materials. Plastic raw materials cames to a useful condition by the application of grinding process. The production of the ceramic mud starts with the grinding and the mixing in the homogenous form of different kinds of raw materials. Own properties of the part to be produced has a big role on selecting of the shaping method. Removing the shaping water from the mud is necessary before the heating process. The event which is described as heating is decreasing by volume and gaining hardness of the shaped ceramic part. In many case, ceramic is ready to use when it cames out of the furnace. For giving an advanced proporty to the ceramic material, some technical operations have to be made. Glozing is the most important one of them. Glaze is a such of glass character substance which can be applicated to the ceramic with colored in many times. Glaze and the mud covered with glaze must be at the same temperature. Providing of this situation preserves the possibility of mistakes which are described as glaze crack and glaze tempering. Basic reasons of the glaze mistakesoccure by the different surface stress between the glaze and the mud. In the seramic industry, required quantities and tolerated mistake rates are fixed by the quality instructions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7408
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033669.pdf
  Until 2099-12-31
3.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons