Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7403
Title: Pozitronların çeşitli ortamlarda monte carlo yöntemi ile takibi
Other Titles: Monitoring of positrons in various environments by Monte Carlo method
Authors: Özmutlu, Emin N.
Aydın, Asuman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Monte Carlo Yöntemi
Pozitronlar
Monte Carlo Method
Positrons
Issue Date: 20-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (1993). Pozitronların çeşitli ortamlarda monte carlo yöntemi ile takibi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada enerjileri 1 MeV * in altında olan pozitronların alüminyum içinde, kesilme enerjisine düşünceye kadar doğrudan takibi yapılmıştır. Pozitronların uçuş sırasında yok olmaları ve alüminyumun çekirdeğe en yakın kabuğundan esnek olmayan (inelastik) saçılmaları hesaplamalara katılmıştır. Uçuş sırasında yok olmanın sonuçlarda hiçbir etkisi yoktur. Ancak çekirdeğe en yakın kabukta esnek olmayan saçılma yüksek enerjilerde sonuçları değiştirmektedir. Hazırlanan bilgisayar programı ile 1-6.2 keV ve 159 - 960 keV enerji aralıklarında, çeşitli kalınlıktaki alüminyum tabakalardan geçiş olasılıkları hesaplanmış ve deneyle uyumlu sonuçlar bulunmuştur. Yarı sonsuz alüminyum ortama girme derinliği, çeşitli enerjiler için (1-30 keV ) incelenmiş ve diğer hesaplamalarla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.
We prepare an analog Monte-Carlo code for positrons with kinetic energies up to 1 MeV, slowing down in aluminum. The positron annihilation in flight and the inelastic scattering from the innermost electron shell of aluminum are taken into account. The positron annihilation in flight has no effect on results, but the inelastic scattering from the innermost electron shell changes the results considerable for high energies. We calculate the transmission probabilities passing through aluminum films with various thickness for energies 1-6.2 keV and 159 - 960 keV and find results which are consistent with the experimental values. Mean penetration depths for semi-infinite aluminum targets are calculated and results which are consistent with the previous calculations are found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7403
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033794.pdf
  Until 2099-12-31
3.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons