Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7399
Başlık: İbn Sina'da inayet
Diğer Başlıklar: Providence on avicenna
Yazarlar: Aydın, Hüseyin
Koca, Hasan Basri
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kötülük
İbn Sina
İslam felsefesi
Evil
Islamic philosophy
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Koca, H. B. (1998). İbn Sina'da inayet. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7399
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074244.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.74 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons