Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7394
Title: Mikroişlemciler arası optik yolla haberleşme
Other Titles: Optical communication between microprocessors
Authors: Yeşilçimen, Halil
Uzun, Adem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optik
Optik haberleşme
Kızılötesi
Işın verici diyot
Optics
Optical communication
Infrared
Photodiode
Light emitting diode
Fotodiyot
Issue Date: 25-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, A. (2002). Mikroişlemciler arası optik yolla haberleşme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı açık kanallı optik haberleşme sistemlerinin incelenmesi, bu konuda günümüze kadar yapılan çalışmaların araştırılarak eksikliklerin tespit edilmesi ve araştırma sonucu elde edilen bilgiler ışığında açık kanallı optik haberleşme metoduyla çalışan bir sistemin tasarımının önerilmesidir. Bu çalışmada araştırma, inceleme, deney ve gözlem metotları kullanılmıştır. Birinci bölümde bu çalışmanın önemi, amaç ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde bu konuda kaynak araştırması yapılarak literatürdeki mevcut çalışmalar incelenmiş, elde edilen bilgiler özet şeklinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde bu konudaki teorik bilgiler sunulmuş ve bu bilgiler ışığında bir sistem tasarlanmış, tasarlanan sistemde bazı donanımsal gereklilikler yazılımsal açıdan çözülmüştür. Kullanılan bu yöntemin tartışması 4. Araştırma Sonuçları ve Tartışma başlıklı bölümde sunulmuştur. Sistemin çalıştırılmasından sonra sistem üzerinde ayrıntılı analizler yapılarak bu analizlere ait tablolar ve şekiller üzerlerinde yorumlar yapılarak sunulmuştur. Dördüncü bölümde çalışmada elde edilen araştırma sonuçları ve bulgular verilmiş, tasarlanan sistemin geliştirilebilir yanları öneriler ile birlikte verilmiştir.
The purpose of this work is to investigate optical through the air communication systems, to determine the deficiency on this subject making a research about all works up to date and to suggest a system working with optical through the air communication method by using the information of this research. Investigation, research, test and observation methods are used in this work. In first chapter, the purpose, importance and scope of this work is given. In second chapter, the works in the literature of this subject are investigated making a source research and the information obtained from this investigation is given. In third chapter, the theoretical information of this subject is given and a system is projected by using this information and some hardware problems are solved by the help of software. The discussion of this method is made in fourth chapter. After operating this system, tables and figures on detailed analysis of this system are given by making some explanations. In fourth chapter, the results of this work are explained and some alternatives about improvement of this system are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7394
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128461.pdf
  Until 2099-12-31
3.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons