Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7385
Title: Düzlemsel eğrilerin ve uzay eğrilerin tensör çarpımları
Other Titles: Tensor product of planer curves and space curves
Authors: Murathan, Cengizhan
Yücel, Refika
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 1-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, R. (2004). Düzlemsel eğrilerin ve uzay eğrilerin tensör çarpımları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı eğrilerin tensor çarpımı yüzeylerinin ele almaktadır. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın özeti verilmiştir. İkinci bölümde vektör uzayı, izometrik immersiyon, Laplas operatörü, Riemannian manifold, ikinci temel form, şekil operatörü, tensör çarpımı, tensör uzayı, transversal immersiyon ile ilgili bazı temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde ilk önce iki düzlemsel eğrinin tensör çarpımı ele alındı. Bu çarpımın minimal olması durumunda gerek ve yeter şartlar incelendi [MVVW]. Benzer şekilde düzlemsel iki Lorentz eğrisinin tensör çarpım yüzeyinin minimal olması için gerek ve yeter şartlar verilmiştir. Son olarak uzay eğrisi ile düzlemsel eğrinin tensör çarpım yüzeyinin minimal olması için gerek ve yeter şartlar ele alınmıştır.
The object of this is to study tensor product surfaces of two curves. The thesis has three chapters. First chapter is the summary of the thesis. In the first chapter, we introduce basic concepts such as; vector space, isometric immersion, Laplacian operator, Riemannian manifold, shape operator, second fundamental form, tensor product, tensor space transversal immersion. In the final chapter we consider tensor product surface of two plane curves and we give necessary and sufficient conditions for such surfaces to be minimal[MVVW]. Secondly we consider tensor product surfaces of two Lorentzian plane curves we give necessary and sufficient conditions for the surface to be become minimal. Finally we consider tensor product surface of a space curve with a plane curve. And we give necessary and sufficient conditions for such surfaces to be minimal.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7385
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154101.pdf
  Until 2099-12-31
1.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons