Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7383
Başlık: Lami'i Çalebi-Hüsn ü Dil (inceleme-metin)
Diğer Başlıklar: Lami'i Çalebi-Hüsn ü Dil (review-text)
Yazarlar: Yurtsever, Murat
Şenel, Abit
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: 16. yüzyıl
Eski Türk edebiyatı
Hüsn ü dil
Mesnevi
16. century
Old Turkish literature
Mathnawi
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şenel, A. (1998). Lami'i Çalebi-Hüsn ü Dil (inceleme-metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7383
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074239.pdf10.91 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons