Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7382
Title: Çeşitli ortamlarda elektron yavaşlaması
Other Titles: The slowing down of electrons in different mediums
Authors: Özmutlu, Cihan
Gürler, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Elektron
Electron
Issue Date: 8-Feb-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürler, O. (1994). Çeşitli ortamlarda elektron yavaşlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Elektronun ilk enerjisi E değerinden bir E. enerjisine yavaşlaması incelenmiştir. "Toplam ortalama yol. uzunluğu", "Ortalama Menzil" ve ortalama çarpışma adedi, 60 fceV-3 MeV başlangıç enerjisinden 10 keV minimum enerji değerine yavaşlamasında alüminyum hava, su ve bakır ortamları için elde edilmiştir.
Electron silowing-down from the initial energy E to a minimum energy E. in a medium has been determined. "Total average range length", "Average range" and "average collision number" have been obtained for electron si owing-down From the initial energy 60fceV-3JfeV to 1OkeV in Al., air, HO and Cu media.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7382
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033791.pdf
  Until 2099-12-31
1.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons