Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTopuz, Arzu Gül-
dc.contributor.authorUca, Onur-
dc.contributor.authorTopuz, Metin-
dc.date.accessioned2020-01-29T12:07:36Z-
dc.date.available2020-01-29T12:07:36Z-
dc.date.issued2017-10-10-
dc.identifier.citationTopuz, A. G. vd. (2017). "Adil Dünya İnancı üzerine bir polemos". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 257-275.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392185-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7370-
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, insan için kaçınılmaz olan dünyayı değerlendirme ve anlamlandırma etkinliğinin bir biçimi olarak Lerner’ın “Adil Dünya İnancı” tezini psikolojik, felsefi ve sosyolojik bağlamda değerlendirmektir. Elbette söz konusu değerlendirmeyi bütün perspektifleri serimleyecek biçimde burada ele almak olanaklı değildir, bu nedenle belirli açılardan sınırlandırılmış ve fakat birbirine seslenen bir tartışma ağı kurulmaya çalışılmıştır. Bu tartışma düzleminin ilk dokusunu psikolojik değerlendirme oluşturmaktadır. Burada genel olarak adil dünya inancı tezinin dayanakları ve günlük hayatın idame edilmesindeki düzenleyici rolüne farklı açılardan değinilmiştir. İkinci dokuyu söz konusu tezi, bir yapısöküme uğratma olanağını yoklamak adına Nietzsche’nin sürü ahlakı perspektifinden değerlendirmek oluşturmaktadır. Üçüncü doku bağlamında aynı zamanda kişilerarası ilişkiler açısından önemi olan adil dünya inancı tezi, toplumsal değerlendirme dünyasının bileşenleri açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ikincil amacını disiplinler arası bir çoksesliliğin olanağını sağlamak olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractThe main aim of this article is to evaluate Lerner’s thesis of Just-World Belief which is a form of evaluating and interpreting activity that is inevitable for human in regard to psychology, philosophy and sociology. Certainly this evaluation in question can not be exposed here in respect to all aspects, therefore it is tried to establish a network that is limited from certain aspects, but at the same time calls on each other. First tissue of this discussion level consists of psychological evaluation. Herein the basic grounds and in maintaining life the regulative role of Just World Belief thesis mentioned form different angels. Second tissue of discussion consists of evaluating this thesis from Nietzsche’s herd morality on behalf of the possibility of deconstructing it. In the context of third tissue, Just World Belief that is at the same time crucial for interpersonal relation discussed according to the components of social evaluation world. In this regard secondary purpose of this study is to create a possibility of interdisiplinary polyphony.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdalettr_TR
dc.subjectAdil dünya inancıtr_TR
dc.subjectDeğerlendirmetr_TR
dc.subjectSürü ahlakıtr_TR
dc.subjectDeğer dünyalarıtr_TR
dc.subjectJusticeen_US
dc.subjectJust world beliefen_US
dc.subjectEvaluationen_US
dc.subjectHerd moralityen_US
dc.subjectWorlds of valueen_US
dc.titleAdil Dünya inancı üzerine bir polemostr_TR
dc.title.alternativeA polemos on just world beliefen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage257tr_TR
dc.identifier.endpage275tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_10.pdf294.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons