Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7369
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-29T12:03:55Z-
dc.date.available2020-01-29T12:03:55Z-
dc.date.issued2017-10-14-
dc.identifier.citationSözen, M. (2017). "Kaynak tüketim muhasebesinin gelişim süreci, maliyet avantajları ve teorik bir uygulama". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 229-255.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392180-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7369-
dc.descriptionBu çalışma, 20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu’nda sunulmuş, geliştirilerek makale formatına getirilmiştirtr_TR
dc.description.abstractMaliyetleri azaltarak stratejik rekabeti güçlendirmek işletmelerin en önemli amacıdır. Kaynak tüketim muhasebesi (KTM) bu stratejik rekabet yarışında uygulanan bir maliyet muhasebe modelidir. KTM Alman maliyet sistemi uyguladığı maliyetleme sürecini yansıttığı bilinmektedir. KTM, Faliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) ile Alman Maliyet Muhasebesinin (GPK) birleştirilmesi sonucu işletme maliyetleme sisteminde yeni avantajları ortaya çıkmıştır. Kaynak yönetimi olarak bilinmekte olan yeni bir yönetim muhasebesi sistemidir. Bu çalışmada, KTM’nin doğuşu ve gelişimine değinilmiş literatür taraması yapılmıştır. Muhasebe sistemleri arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Teorik olarak uygulanan KTM sisteminin ilişkili olmayan atıl kapasite maliyetlerini mamullerce tüketilmeyen kaynak maliyetleri olarak hesaplamış olup ve ürün maliyetlerine yansıtılmayarak atıl kapasitenin daha etkin şekilde kullandığını açıkça ortaya koymuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis most important purpose of the operation, to strengthen strategic compative by reducing costs. Resource consumption accounting (RCA), this strategic competive race used is a cost accounting model. RCA German Theoretical cost of the system is known to reflect the costing process applied. RCA, Activity Based Costing (ABC) of the German Cost Accounting (GPK) joining the company as a result of new costing system has emerged advantages. A new management accounting system, which is known as a resource management. In this study, the related literature is mentioned RCA genesis and development, emphasizing. This was demonstrated differences and similarities between accounting systems. Has calculated theoretically applied RCA unrelated system resource is not consumed by idle capacity costs as the cost of products and the production cost of unused capacity by reflected clearly demonstrated that more efficiently uses.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKaynak tüketim muhasebesitr_TR
dc.subjectAtıl kapasitetr_TR
dc.subjectFaaliyet tabanlı maliyetlemetr_TR
dc.subjectMaliyet muhasebesitr_TR
dc.subjectKaynak yönetimitr_TR
dc.subjectResource consumption accountingen_US
dc.subjectIdle capacityen_US
dc.subjectActivity-based costingen_US
dc.subjectGerman cost accountingen_US
dc.subjectResource managementen_US
dc.titleKaynak tüketim muhasebesinin gelişim süreci, maliyet avantajları ve teorik bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeThe development process of resources consumption accounting, cost advantages and a theoretical applicationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.startpage229tr_TR
dc.identifier.endpage255tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorSözen, Müslime-
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_9.pdf453.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons