Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7369
Başlık: Kaynak tüketim muhasebesinin gelişim süreci, maliyet avantajları ve teorik bir uygulama
Diğer Başlıklar: The development process of resources consumption accounting, cost advantages and a theoretical application
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sözen, Müslime
Anahtar kelimeler: Kaynak tüketim muhasebesi
Atıl kapasite
Faaliyet tabanlı maliyetleme
Maliyet muhasebesi
Kaynak yönetimi
Resource consumption accounting
Idle capacity
Activity-based costing
German cost accounting
Resource management
Yayın Tarihi: 14-Eki-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sözen, M. (2017). "Kaynak tüketim muhasebesinin gelişim süreci, maliyet avantajları ve teorik bir uygulama". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 229-255.
Özet: Maliyetleri azaltarak stratejik rekabeti güçlendirmek işletmelerin en önemli amacıdır. Kaynak tüketim muhasebesi (KTM) bu stratejik rekabet yarışında uygulanan bir maliyet muhasebe modelidir. KTM Alman maliyet sistemi uyguladığı maliyetleme sürecini yansıttığı bilinmektedir. KTM, Faliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) ile Alman Maliyet Muhasebesinin (GPK) birleştirilmesi sonucu işletme maliyetleme sisteminde yeni avantajları ortaya çıkmıştır. Kaynak yönetimi olarak bilinmekte olan yeni bir yönetim muhasebesi sistemidir. Bu çalışmada, KTM’nin doğuşu ve gelişimine değinilmiş literatür taraması yapılmıştır. Muhasebe sistemleri arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Teorik olarak uygulanan KTM sisteminin ilişkili olmayan atıl kapasite maliyetlerini mamullerce tüketilmeyen kaynak maliyetleri olarak hesaplamış olup ve ürün maliyetlerine yansıtılmayarak atıl kapasitenin daha etkin şekilde kullandığını açıkça ortaya koymuştur.
This most important purpose of the operation, to strengthen strategic compative by reducing costs. Resource consumption accounting (RCA), this strategic competive race used is a cost accounting model. RCA German Theoretical cost of the system is known to reflect the costing process applied. RCA, Activity Based Costing (ABC) of the German Cost Accounting (GPK) joining the company as a result of new costing system has emerged advantages. A new management accounting system, which is known as a resource management. In this study, the related literature is mentioned RCA genesis and development, emphasizing. This was demonstrated differences and similarities between accounting systems. Has calculated theoretically applied RCA unrelated system resource is not consumed by idle capacity costs as the cost of products and the production cost of unused capacity by reflected clearly demonstrated that more efficiently uses.
Açıklama: Bu çalışma, 20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu’nda sunulmuş, geliştirilerek makale formatına getirilmiştir
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392180
http://hdl.handle.net/11452/7369
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 10 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_2_9.pdf453.15 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons