Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7367
Title: Turist rehberliği meslek kuruluşlarının web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the web-sites of the tourist guiding official chambers with the method of content analysis
Authors: Manav, Selin
Ulusoy, Hasret
Köroğlu, Özlem
Keywords: Turist rehberliği
Mesleki örgütlenme
Meslek kuruluşu
Web siteleri
İçerik analizi
Tourist guiding
Professional organization
Professional chambers
Web sites
Content analysis
Issue Date: 27-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Manav, S. vd. (2017). "Turist rehberliği meslek kuruluşlarının web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 151-177.
Abstract: Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca kurulmuş olan TUREB (Turist Rehberleri Birliği), kendisine bağlı 7 meslek odası ile 6 bölgesel meslek odası olmak üzere tüm Türkiye'de örgütlenmiş on üç odanın kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur. Bu çalışmanın amacı turist rehberliği meslek kuruluşlarının web sitelerinin incelenmesi ve mevcut durumun tespit edilmesidir. Bu amaçla, Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca kurulmuş olan on üç turist rehberliği meslek kuruluşunun ve TUREB'in web siteleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda TUREB’e bağlı olarak kurulmuş meslek kuruluşları olsalar da turist rehberliği meslek kuruluşlarının web sitelerinin birbirinden bağımsız olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen değerlendirme ölçütlerini en çok karşılayan meslek kuruluşu İRO iken en az karşılayan ŞURO (Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası)’dur. TUREB’in desteği ile tüm meslek kuruluşlarının iş birliği içerisinde web sitelerini ortak özellikleri dikkate alarak hazırlamaları ve dil seçeneklerinin olması önerilmiştir.
The Union of Tourist Guides’ Chambers was founded according to the "Profession Law of Tourist Guide" and it is also a professional institution with public institution status of thirteen Chambers organized in Turkey including seven Professional Chambers and six Regional Professional Chambers. The purpose of this study is to examine the web-sites of the tourist guiding professional chambers. With this purpose, the web-sites of the thirteen tourist guiding professional chambers which was founded according to the profession Law of Tourist Guide have been evaluated with the method of content analysis. According to the result of the study, it is determined that the web-sites of the Tourist Guidance Official Chambers are prepared independent of each other much as they are the official chambers which are founded depending on TUREB. It is determined that 61 evaluation criteria, taking part in the evaluation form of the research, are most met by İRO, least met by ŞURO. It is suggested that all professional organizations should have language options and prepare web sites in cooperation each other, with the support of TUREB, by taking into consideration common features.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392018
http://hdl.handle.net/11452/7367
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_7.pdf454.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons