Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKızılkaya, Yusuf Murat-
dc.date.accessioned2020-01-29T11:57:48Z-
dc.date.available2020-01-29T11:57:48Z-
dc.date.issued2017-11-02-
dc.identifier.citationKızılkaya, Y. M. ve Oğuzlar, A. (2017). "Tweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesi". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 135-150.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7366-
dc.description.abstractWeb 2.0 teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte, internet dünyasında insanlar içerik tüketen değil, aksine kendileri de artık içerik üreten, aktif bireyler haline gelmiştir. Web 2.0’ın belki de hayatımıza en büyük katkısı sosyal ağlar olmuştur. Bu çalışmada, önemli bir sosyal ağ aracı olan twitterdan elde edilen verilerden hareketle sosyal ağ analizi yapılmaktadır. Twitter 320 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyada en büyük ikinci sosyal ağ sitesidir. Elde edilen veriler, sosyal ağ analizi için özel olarak tasarlanmış NodeXL Pro programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bir mikroblog sitesi olan twitterdan, son zamanlarda ülkemizde çok fazla tartışma konusu haline gelmiş olan, ÖSYM hakkında atılan tweetler çekilmiş ve ağın yapısı detaylı olarak incelenmiş ve görselleştirme yapılarak önemli algoritmalar hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar bize, son zamanlarda ÖSYM’nin imajının sarsıldığını ve kuruma güven duyulmadığını ortaya çıkarmıştır. ÖSYM’nin toplum gözündeki güvenirliliğini arttırabilmesi için, bir an önce birtakım önlemler alarak, bu yönde çalışmalar yapması bir zorunluluktur.tr_TR
dc.description.abstractWith the entry of Web 2.0 technology into our lives, people on the internet have become active individuals who are not consuming content but producing content themselves. Web 2.0 technology's Perhaps the biggest contributor to our lives has been social networks. This study conducts social network analysis from the data obtained from twitter, an important social networking tool. Twitter is the second largest social networking site in the world with more than 320 million users. The obtained data was analyzed with NodeXL Pro, an Excel extension specially designed for social network analysis. From Twitter which is a micro blogging site, has recently been tweeted about OSYM, which has become a lot of discussion topic in our country, and its network structure has been examined in detail, visualization has been done and important algorithms have been calculated. It has recently been revealed that the image of OSYM has been shaken and the institution has not been trusted. It is imperative for the OSYM to take precautions as soon as possible in order to increase the reliability of the society.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSosyal ağlartr_TR
dc.subjectTwittertr_TR
dc.subjectNodeXLtr_TR
dc.subjectÖSYMtr_TR
dc.subjectGörselleştirmetr_TR
dc.subjectSocial networksen_US
dc.subjectOSYMen_US
dc.subjectVisualizationen_US
dc.titleTweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEffectiveness of tweets with social networksen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage135tr_TR
dc.identifier.endpage150tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorOğuzlar, Ayşe-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_6.pdf364.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons