Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7366
Başlık: Tweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesi
Diğer Başlıklar: Effectiveness of tweets with social networks
Yazarlar: Kızılkaya, Yusuf Murat
Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Oğuzlar, Ayşe
Anahtar kelimeler: Sosyal ağlar
Twitter
NodeXL
ÖSYM
Görselleştirme
Social networks
OSYM
Visualization
Yayın Tarihi: 2-Kas-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kızılkaya, Y. M. ve Oğuzlar, A. (2017). "Tweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesi". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 135-150.
Özet: Web 2.0 teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte, internet dünyasında insanlar içerik tüketen değil, aksine kendileri de artık içerik üreten, aktif bireyler haline gelmiştir. Web 2.0’ın belki de hayatımıza en büyük katkısı sosyal ağlar olmuştur. Bu çalışmada, önemli bir sosyal ağ aracı olan twitterdan elde edilen verilerden hareketle sosyal ağ analizi yapılmaktadır. Twitter 320 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyada en büyük ikinci sosyal ağ sitesidir. Elde edilen veriler, sosyal ağ analizi için özel olarak tasarlanmış NodeXL Pro programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bir mikroblog sitesi olan twitterdan, son zamanlarda ülkemizde çok fazla tartışma konusu haline gelmiş olan, ÖSYM hakkında atılan tweetler çekilmiş ve ağın yapısı detaylı olarak incelenmiş ve görselleştirme yapılarak önemli algoritmalar hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar bize, son zamanlarda ÖSYM’nin imajının sarsıldığını ve kuruma güven duyulmadığını ortaya çıkarmıştır. ÖSYM’nin toplum gözündeki güvenirliliğini arttırabilmesi için, bir an önce birtakım önlemler alarak, bu yönde çalışmalar yapması bir zorunluluktur.
With the entry of Web 2.0 technology into our lives, people on the internet have become active individuals who are not consuming content but producing content themselves. Web 2.0 technology's Perhaps the biggest contributor to our lives has been social networks. This study conducts social network analysis from the data obtained from twitter, an important social networking tool. Twitter is the second largest social networking site in the world with more than 320 million users. The obtained data was analyzed with NodeXL Pro, an Excel extension specially designed for social network analysis. From Twitter which is a micro blogging site, has recently been tweeted about OSYM, which has become a lot of discussion topic in our country, and its network structure has been examined in detail, visualization has been done and important algorithms have been calculated. It has recently been revealed that the image of OSYM has been shaken and the institution has not been trusted. It is imperative for the OSYM to take precautions as soon as possible in order to increase the reliability of the society.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392008
http://hdl.handle.net/11452/7366
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 10 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_2_6.pdf364.66 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons