Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7366
Title: Tweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesi
Other Titles: Effectiveness of tweets with social networks
Authors: Kızılkaya, Yusuf Murat
Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Oğuzlar, Ayşe
Keywords: Sosyal ağlar
Twitter
NodeXL
ÖSYM
Görselleştirme
Social networks
OSYM
Visualization
Issue Date: 2-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızılkaya, Y. M. ve Oğuzlar, A. (2017). "Tweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesi". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 135-150.
Abstract: Web 2.0 teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte, internet dünyasında insanlar içerik tüketen değil, aksine kendileri de artık içerik üreten, aktif bireyler haline gelmiştir. Web 2.0’ın belki de hayatımıza en büyük katkısı sosyal ağlar olmuştur. Bu çalışmada, önemli bir sosyal ağ aracı olan twitterdan elde edilen verilerden hareketle sosyal ağ analizi yapılmaktadır. Twitter 320 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyada en büyük ikinci sosyal ağ sitesidir. Elde edilen veriler, sosyal ağ analizi için özel olarak tasarlanmış NodeXL Pro programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bir mikroblog sitesi olan twitterdan, son zamanlarda ülkemizde çok fazla tartışma konusu haline gelmiş olan, ÖSYM hakkında atılan tweetler çekilmiş ve ağın yapısı detaylı olarak incelenmiş ve görselleştirme yapılarak önemli algoritmalar hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar bize, son zamanlarda ÖSYM’nin imajının sarsıldığını ve kuruma güven duyulmadığını ortaya çıkarmıştır. ÖSYM’nin toplum gözündeki güvenirliliğini arttırabilmesi için, bir an önce birtakım önlemler alarak, bu yönde çalışmalar yapması bir zorunluluktur.
With the entry of Web 2.0 technology into our lives, people on the internet have become active individuals who are not consuming content but producing content themselves. Web 2.0 technology's Perhaps the biggest contributor to our lives has been social networks. This study conducts social network analysis from the data obtained from twitter, an important social networking tool. Twitter is the second largest social networking site in the world with more than 320 million users. The obtained data was analyzed with NodeXL Pro, an Excel extension specially designed for social network analysis. From Twitter which is a micro blogging site, has recently been tweeted about OSYM, which has become a lot of discussion topic in our country, and its network structure has been examined in detail, visualization has been done and important algorithms have been calculated. It has recently been revealed that the image of OSYM has been shaken and the institution has not been trusted. It is imperative for the OSYM to take precautions as soon as possible in order to increase the reliability of the society.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392008
http://hdl.handle.net/11452/7366
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_6.pdf364.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons