Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7365
Başlık: Hatay’ın anavatana katılması hakkında yeni bir belge
Diğer Başlıklar: A new document concerning the integration of Hatay
Yazarlar: Kara, Adem
Anahtar kelimeler: Türkiye
Hatay
Fransa
Atatürk
Tayfur Sökmen
Turkey
France
Yayın Tarihi: 27-Kas-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kara, A. (2017). "Hatay’ın anavatana katılması hakkında yeni bir belge". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 117-134.
Özet: Mondros mütarekesinin imzalamasından sonra başlayan işgal sürecinde Antakya’nın da dahil olduğu İskenderun sancağı İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bölgede konuşlanmış olan Yıldırım Orduları grup komutanı ise Mustafa Kemal’dir. Milli mücadelenin özünü ifade eden ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilen Misak-ı Millide bölge ulusal sınırlarımız içinde idi. Milli mücadelenin verilen mücadele sonrası zaferle taçlandırılması ile başlayan barış görüşmelerinde bazı konularda arzu ettiklerini elde edemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devam eden süreçte bu konularda yapılması gerekenleri yerine getirmek adına mücadele etmiştir. Bu süreçte gündemi en fazla meşgul eden konulardan biriside Hatay meselesidir. Çalışmamızda hepimizin bir şekilde bildiği sürece ilişkin elde ettiğimiz yeni bir belgeden hareketle bu süreci ifade etmeye çalışacağız.
During the invasion period after signing the Truce of Mondros, the county of İskenderun, which also covered Antakya, was invaded by the England. The commander of the Lightning Armies which was deployed in the area was Mustafa Kemal. The county which meant the essence of the Turkish National struggle for Independence and was approved by the last Ottoman National Assembly within the National Treaty, was in the border of the country. The Republic of Turkey, which failed to obtain what it had desired in some issues in the peace negotiations that started right after the victory of the National Struggle, continued to struggle to fulfill what he had to do in these matters. Hatay is one of the issues that made the agenda too busy in this process. With the contribution of a new document we have achieved, we will try to express this process, which we know in some ways.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392002
http://hdl.handle.net/11452/7365
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 10 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_2_5.pdf498.51 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons