Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7365
Title: Hatay’ın anavatana katılması hakkında yeni bir belge
Other Titles: A new document concerning the integration of Hatay
Authors: Kara, Adem
Keywords: Türkiye
Hatay
Fransa
Atatürk
Tayfur Sökmen
Turkey
France
Issue Date: 27-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, A. (2017). "Hatay’ın anavatana katılması hakkında yeni bir belge". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 117-134.
Abstract: Mondros mütarekesinin imzalamasından sonra başlayan işgal sürecinde Antakya’nın da dahil olduğu İskenderun sancağı İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bölgede konuşlanmış olan Yıldırım Orduları grup komutanı ise Mustafa Kemal’dir. Milli mücadelenin özünü ifade eden ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilen Misak-ı Millide bölge ulusal sınırlarımız içinde idi. Milli mücadelenin verilen mücadele sonrası zaferle taçlandırılması ile başlayan barış görüşmelerinde bazı konularda arzu ettiklerini elde edemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devam eden süreçte bu konularda yapılması gerekenleri yerine getirmek adına mücadele etmiştir. Bu süreçte gündemi en fazla meşgul eden konulardan biriside Hatay meselesidir. Çalışmamızda hepimizin bir şekilde bildiği sürece ilişkin elde ettiğimiz yeni bir belgeden hareketle bu süreci ifade etmeye çalışacağız.
During the invasion period after signing the Truce of Mondros, the county of İskenderun, which also covered Antakya, was invaded by the England. The commander of the Lightning Armies which was deployed in the area was Mustafa Kemal. The county which meant the essence of the Turkish National struggle for Independence and was approved by the last Ottoman National Assembly within the National Treaty, was in the border of the country. The Republic of Turkey, which failed to obtain what it had desired in some issues in the peace negotiations that started right after the victory of the National Struggle, continued to struggle to fulfill what he had to do in these matters. Hatay is one of the issues that made the agenda too busy in this process. With the contribution of a new document we have achieved, we will try to express this process, which we know in some ways.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392002
http://hdl.handle.net/11452/7365
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_5.pdf498.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons