Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7364
Title: Self-help literature in Turkey from the perspective of translation studies
Other Titles: Türkiye’de kişisel gelişim yazınına çeviribilim açısından bir bakış
Authors: Gümüş, Volga Yılmaz
Keywords: Self-help literature
Translation of self-help literature
Polysystem theory
Publishing sector
Paratext
Kişisel gelişim yazını
Kişisel gelişim yazını çevirisi
Çoğuldizge kuramı
Yayıncılık sektörü
Yanmetin
Issue Date: 16-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, V. Y. (2017). "Self-help literature in Turkey from the perspective of translation studies". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 93-116.
Abstract: There has been a great upsurge in the number of self-help materials, particularly the books, at the global and local scale. Translation is of particular importance in this market since self-help trends enter the local markets through translated works. Books of particularly American or European origin that have entered the Turkish publishing market through translation have resulted in an increase in the number of same genre books produced in the Turkish language. These translations create a large self-help market every year together with the ones written originally in Turkish. This study sets out to provide an overview of self-help publishing in Turkey with respect to objects (i.e. translated and indigenous self-help books). In order to achieve this aim, the study borrows concepts from Even-Zohar’s systemic approach to translation. With an overview of the self-help literature and with the analysis of the corpus of self-help books published in Turkey, this study aims to contribute to the research in the field of self-help literature from the perspective of Translation Studies. The present study has shown that translations from the West have contributed to the development of a ‘young’ literature, inspiring the production of similar works in the Turkish culture.
Son yıllarda kişisel gelişimle ilgili kaynakların, özellikle kişisel gelişim kitaplarının, sayısında gerek ulusal gerekse küresel ölçekte büyük bir artış görülmektedir. Kişisel gelişim eğilimleri yerel piyasalara çeviri aracılığıyla girdiği için çeviri kişisel gelişim piyasasında önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle Amerika ve Avrupa’dan Türk yayıncılık piyasasına giren kişisel gelişim kitapları, bu alanda üretilen Türkçe kitapların sayısında da artışa neden olmuştur. Söz konusu çeviriler ve Türkçe yazılan kişisel gelişim kitapları her yıl bu alanda büyük bir piyasanın oluşmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kişisel gelişim yayıncılığını çeviribilim açısından incelemektir. Bu doğrultuda Even-Zohar’ın çoğuldizge kuramından yararlanılacaktır. Kişisel gelişim alanında çok fazla çeviri yayın bulunmasına rağmen alanyazın taraması yapıldığında kişisel gelişim kitaplarının çevirisi veya çeviri kişisel gelişim kitaplarının Türk yayıncılık pazarındaki konumu hakkında çok fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, kişisel gelişim alanında yapılan araştırmaları çeviribilim açısından yorumlayarak ve kişisel gelişim kitapları bütüncesinden faydalanarak alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada özellikle Batıdan yapılan çevirilerle Türkçeye kazandırılan yayınların, Türk dilinde benzer ürünler ortaya çıkarılmasını sağlayarak ülkemizde nispeten ‘genç’ olan kişisel gelişim yayıncılığının gelişmesine katkıda bulunduğu bir kez daha gösterilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391993
http://hdl.handle.net/11452/7364
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_4.pdf352.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons