Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7362
Title: Edebiyat sosyolojisinin sınırları
Other Titles: Limits in the sociology of literature
Authors: Altın, Neslihan Şen
Keywords: Edebiyat
Toplum
Edebiyat sosyolojisi
Rus biçimciliği
19. yüzyıl gerçekçiliği
Literature
Society
Sociology of literature
Russian formalism
19th century realism
Issue Date: 7-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altın, N .Ş. (2017). "Edebiyat sosyolojisinin sınırları". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 37-57.
Abstract: Bu çalışma, edebiyat sosyolojisi çalışmalarındaki eksiklikleri gündeme getirerek edebiyat sosyolojisindeki sorunları ortaya koymayı ve bir disiplin olarak edebiyat sosyolojisinin sınırlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla öncelikle edebiyat sosyolojisi yaklaşımları tartışmaya açılmakta; edebiyat sosyolojisinin sınırları, sanatta biçimcilik akımıyla birlikte değerlendirilmektedir. Takiben edebiyat sosyolojisine yönelik eleştiriler, 19. yüzyıl gerçekçiliği ile birlikte ele alınmaktadır. Sonuç olarak edebiyattaki değişimler göz önünde bulundurularak, edebiyat sosyolojisinin yeni edebiyat analizlerine ihtiyaç duyduğu vurgulanmaktadır.
This study puts forward the problems in the sociology of literature with its negations and aims to show limits in the sociology of literature as a discipline. For this purpose the study enters into a discussion about the approaches in the sociology of literature and evaluates its limits with the formalism movement in arts. It goes on to discuss the criticisms about the sociology of literature together with 19th century realism. In conclusion it emphasizes that the sociology of literature needs new literary analysis depending on changes in literature.
Description: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yücel Bulut'un danışmanlığında Neslihan Şen Altın tarafından hazırlanan "Edebiyat sosyolojisi açısından postmodern romanın toplumsal temelleri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391944
http://hdl.handle.net/11452/7362
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_2.pdf291.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons