Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7358
Başlık: Osmanlıların son döneminde yabancı okulların genel durumu ile Rum ve Ermeni okullarında eğitim ve öğretim (İstanbul 1908-1924)
Diğer Başlıklar: General condition of foreign schools in the last period of the Ottomans and education and training in Greek and Armenian schools (Istanbul 1908-1924)
Yazarlar: Öcal, Mustafa
Doğan, Bilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Eğitim tarihi
Osmanlılar
Educational history
Ottomans
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğan, B. (1989). Osmanlıların son döneminde yabancı okulların genel durumu ile Rum ve Ermeni okullarında eğitim ve öğretim (İstanbul 1908-1924). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7358
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006063.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.39 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons