Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7355
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUğuz, Agah-
dc.contributor.authorOka, Sadri Hakan-
dc.date.accessioned2020-01-29T11:12:34Z-
dc.date.available2020-01-29T11:12:34Z-
dc.date.issued2002-01-22-
dc.identifier.citationOka, S. H. (2002). Rotkolu mafsal milinde hasar birikimi modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7355-
dc.description.abstractBu tez çalışmasında rotkollarının araç üzerinde bağlantı noktalarını oluşturan mafsal millerinin deneysel ve hesapsal olarak yorulma analizleri yapılmış olup sonuçlar karşılaştırmalı olarak çeşitli diyagramlar ve resimler yardımı ile yorumlanmıştır. Yapılan deneylerin daha doğru sonuçlar vermesini sağlamak amacıyla mafsal miline önce modal analiz yapılmış, böylece yapının doğal frekansı hesaplanmış, testte uygulanan frekans değerinin yapının doğal frekansının çok altında oluğu saptanmışta. Analiz programı ile yapılan çözümde de aynı sonuçlan elde edebilmek için deneydeki değerleri uygun yük ve frekans değerleri kullanılmıştır. Deneysel olarak yapılan çalışmada daha önceki uygulamalar sonucunda literatüre geçmiş değerlere çok yalan sonuçlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, fatigue analysis of ball joints which connect the drag link joints to each other on a car system was investigated both theoretically and experimentally. The results thus obtained were shown with the help of computational diagrams and figures. Modal analysis was carried out on ball joint in order to determine if there is an agreement between theoretical and experimantal results. Tha data whcih were obtained from the experiment was lower than the body's natural frequency. The same Load and frequency values were applied so as to verify the same results. And the result which verified from experiments were found similar to welknown results.en_US
dc.format.extentVII, 100 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMafsal militr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectWeibull dağılımıtr_TR
dc.subjectYorulmatr_TR
dc.subjectYüklemetr_TR
dc.subjectJoint shaften_US
dc.subjectFinite element methoden_US
dc.subjectWeibull distributionen_US
dc.subjectFatigueen_US
dc.subjectLoadingen_US
dc.titleRotkolu mafsal milinde hasar birikimi modellenmesitr_TR
dc.title.alternativeFatigue modelling of draglink ball jointen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128455.pdf
  Until 2099-12-31
9.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons