Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7355
Title: Rotkolu mafsal milinde hasar birikimi modellenmesi
Other Titles: Fatigue modelling of draglink ball joint
Authors: Uğuz, Agah
Oka, Sadri Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mafsal mili
Sonlu elemanlar yöntemi
Weibull dağılımı
Yorulma
Yükleme
Joint shaft
Finite element method
Weibull distribution
Fatigue
Loading
Issue Date: 22-Jan-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oka, S. H. (2002). Rotkolu mafsal milinde hasar birikimi modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında rotkollarının araç üzerinde bağlantı noktalarını oluşturan mafsal millerinin deneysel ve hesapsal olarak yorulma analizleri yapılmış olup sonuçlar karşılaştırmalı olarak çeşitli diyagramlar ve resimler yardımı ile yorumlanmıştır. Yapılan deneylerin daha doğru sonuçlar vermesini sağlamak amacıyla mafsal miline önce modal analiz yapılmış, böylece yapının doğal frekansı hesaplanmış, testte uygulanan frekans değerinin yapının doğal frekansının çok altında oluğu saptanmışta. Analiz programı ile yapılan çözümde de aynı sonuçlan elde edebilmek için deneydeki değerleri uygun yük ve frekans değerleri kullanılmıştır. Deneysel olarak yapılan çalışmada daha önceki uygulamalar sonucunda literatüre geçmiş değerlere çok yalan sonuçlar elde edilmiştir.
In this study, fatigue analysis of ball joints which connect the drag link joints to each other on a car system was investigated both theoretically and experimentally. The results thus obtained were shown with the help of computational diagrams and figures. Modal analysis was carried out on ball joint in order to determine if there is an agreement between theoretical and experimantal results. Tha data whcih were obtained from the experiment was lower than the body's natural frequency. The same Load and frequency values were applied so as to verify the same results. And the result which verified from experiments were found similar to welknown results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7355
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128455.pdf
  Until 2099-12-31
9.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons