Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7354
Title: Şehir tarihi ve turizm: Bursa örneği
Other Titles: Urban history and tourism: The case of Bursa
Authors: Songur, Funda
Keywords: Şehir tarihi
Kültür turizmi
Turistik ürün çeşitliliği
Bursa
Seyahatname
Urban history
Cultural tourism
Product development
Travelbook
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Songur, F. (2017). "Şehir tarihi ve turizm: Bursa örneği". International Journal of Social Inquiry, 10(1), 99-124.
Abstract: Bugünün mirası geçmişten gelen etkileşimlerin tarihi sonucudur. Şehir tarihleri bu mirasa dahil öğeleri şehirler bağlamında ortaya çıkarır ve bugünü doğru okuma şansı vererek kültürel değerleri gerçek bağlantısında algılamamıza yardımcı olur. Tarih bilimi araştırmacıları şehir tarihi yazımında çok sayıda ve çeşitli kaynaklardan yararlanır. Bu yazılı kaynaklardan biri olan seyahatnameler şehrin maddi ve manevi kültürel mirasını yazılı bir şekilde ortaya çıkarmak suretiyle o mirası sürdürülebilir kılmakla birlikte, ilk turizm hareketlerini ihtiva etmesinden dolayı turizm tarihi araştırmalarında da önemli kaynaklardandır. Bu çalışma, bugünün kültürel mirası ile bugün artık unutulan ya da yok olan diğer kültürel değerlerin şehir turizmi bağlamında yorumlanması suretiyle Bursa hakkında yazılmış üç seyahatnameyi inceleyerek şehir turizmine farklı bir anlayış kazandırmayı amaç edinir. Bu sayede, çoğu zaman klişeleşmiş şehir yönetimi ile sektörel yönetimi çeşitlendirebilecek bir güç de yaratabilir. Bu amaç ışığında, disiplinlerarası kazanımların artmasını sağlayacak Osmanlı şehir tarihi çalışmalarının turizm araştırmalarına ve pratikte turizm uygulamalarına yapacağı katkılar da ifade edilmiştir.
Heritage of today is the result of accumulated historical development. Urban histories bring urban heritage out and assist researcher to comprehend cultural values in their unique and true existence. Urban historians conduct their researches through several references. Travelbook, which is one of those references, on one hand reveals the city to sustain the existence of culture and on the other hand embodies tourism movements as an utmost important reference for travel history. This study analyses three travelbooks written on Bursa to interpret cultural heritage of today in order to help generating new consciousness for urban tourism. Moreover, it is another aim of this study to diversify both urban management and industrial management tools for tourism product development. This paper underlines possible contributions of Ottoman urban history studies into tourism practices and tourism research by interdisciplinary approach.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324650
http://hdl.handle.net/11452/7354
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_5.pdf304.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons