Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7352
Title: Refik Halid Karay'ın Gurbet Hikâyeleri adlı eserinde öteki bağlamında Araplar ve Avrupalılar
Other Titles: Araps and Europeans as context of the "other" in the work of Refik Halid Karay's Gurbet Hikâyeleri
Authors: Özlem, Gözde
Keywords: Öteki
Türk hikâyesi
Refik Halid Karay
Gurbet Hikâyeleri
İmge
Other
Turkish story
Image
Issue Date: 30-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özlem, G. (2017). "Refik Halid Karay'ın Gurbet Hikâyeleri adlı eserinde öteki bağlamında Araplar ve Avrupalılar". International Journal of Social Inquiry, 10(1), 81-98.
Abstract: Romanda veya hikâyede imge kendisini en çok şahıslar üzerinde göstermektedir. Refik Halid Karay’ın Gurbet Hikâyeleri adlı eserinde, öteki bağlamından incelenmeye müsait yoğun imgeler bulmak mümkündür. Genellikle hikâyelerin mekânı Suriye, zamanı ise XX. yüzyılın başlarıdır. Bundan dolayı, yerel halk olan Araplar ile casus veya asker İngilizler ve Fransızlar hikâyelerde sıkça geçmektedir. Eserde Araplar ve Avrupalılar tespit edilip, yazarın ülkesine duyduğu özlemle, Osmanlı Devletinin yıkılışında etkisi bulunan bu gruplara nasıl baktığı incelenmiştir.
In novel or story image shows upon itself characters. It is possible to find intensive image that can be examined from the other context, in Refik Halid Karay's Gurbet Hikâyeleri. Usually the place of the stories is Syria, and the time is the beginning of XX century. That is why the local people, the Arabs and the spies or the soldiers, the English and the French, frequently go on in the stories. In the book Araps and Europeans were identified, with the longing for the author's country, how he looked at these groups who had an influence on the collapse of the Ottoman State.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324638
http://hdl.handle.net/11452/7352
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_4.pdf278.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons