Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7350
Title: Bursa'da Vatan Cephesi
Other Titles: The Fatherland's Front in Bursa
Authors: Tunç, Bilal
Keywords: Adnan Menderes
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti
Güç birliği
Vatan Cephesi
Democratic Party
Republican People's Party
The Fatherland Front
The power association
Issue Date: 18-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunç, B. (2016). "Bursa'da Vatan Cephesi". International Journal of Social Inquiry, 9(2), 137-162.
Abstract: Yurt çapında yaptığı gezi ve konuşmalar kapsamında Başbakan Adnan Menderes, 12 Ekim 1958’de Manisa’daki mitinginde CHP, CMP ve KP’nin DP’ye karşı, yıkıcı çalışmalarından dolayı tüm vatandaşların dâhil olacağı bir Vatan Cephesi’nin kurulacağını ifade etmekteydi. Bursa’daki yerel gazetelere göre, adı geçen tarihten sonra DP’ye büyük katılımlar olmaya başlamıştı. Bilhassa Bursa Ekspres gazetesi, DP’nin Bursa’da çok kuvvetli bir konuma geldiğini yazmaktaydı. Ayrıca 1959’da DP Bursa il ve ilçe teşkilatlarının etkili çalışmaları ve propagandaları ile başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden çok sayıda istifalar olmakta ve Vatan Cephesi’ne binlerce yeni kayıtlar yapılmaktaydı. Özellikle CHP’den önemli isimlerin istifa etmeleri ve Bursa’da söz sahibi kişilerin DP’ye üye olmaları ile katılımlar daha da çoğalmıştır. Aynı zamanda DP’nin çalışmalarından memnun olmayarak CHP’ye geçenler de vardı. Bu nedenle her iki parti arasında büyük sorunlar oluşmaktaydı. Bu kapsamda bu çalışmada Vatan Cephesi’nin Bursa’daki durumu, Vatan Cephesi’ne katılımlarla ilgili olarak Adnan Menderes’e gönderilen telgraflar göz önünde bulundurularak başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri’nden edindiğimiz belgeler olmak üzere Bursa’da yayınlanan gazetelerden Bursa Ekspres, Yeni Ant, Hâkimiyet Milletindir ve Ekspres Akşam Postası’ndan istifade edilerek detaylı olarak incelenmiştir.
The scope of his trips and speeches nationwide, Prime Minister Adnan Menderes expressed on October 12 that a Fatherland Front would be established because of the opposition’s destructive works (RPP, RNP, VP) against DP, 1958. According to local newspaper in Bursa, it began to greater participation to DP after his speech. Especially Bursa Express Newspaper wrote that DP had came to an influential position in Bursa. It was a large number of participation to the Fatherland Front thanks to its effective propaganda. Especially important names of resignation from RPP and people who had a voice in Bursa by being a member of DP had an significant effect to the increased participation to the Fatherland Front. Therewithal, there were also participants in the RPP who weren’t satisfied with the work of the Fatherland Front. Therefore, it consisted major problems between the two parties. In this context, this study examined the development of the Fatherland Front in Bursa in a comprehensive way. It was taken into account the telegrams which were sent to Adnan Menderes and Local medias in Bursa (Bursa Ekspres, Yeni Ant, Hâkimiyet Milletindir ve Ekspres Akşam Postası) in this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/284994
http://hdl.handle.net/11452/7350
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_6.pdf336.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons