Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7348
Başlık: Güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sisteminin simülasyonu
Diğer Başlıklar: Simulation of solar-powered absorption cooling system
Yazarlar: Yiğit, Abdulvahap
Atmaca, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi
Absorpsiyon
Soğutma
Simülasyon
Solar energy
Absorption
Cooling
Simulation
Yayın Tarihi: 22-Oca-2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Atmaca, İ. (2002). Güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sisteminin simülasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Gelişen teknoloji ve Dünya nüfusundaki hızlı artış ile enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Klasik enerji türlerinin, sürekli artan bu ihtiyacı ileride karşılayamaz duruma geleceği açıktır. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak oldukça önem kazanmaktadır. Güneş enerjisi sahip olduğu avantajlar ile önemli bir enerji kaynağıdır. Eğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılırsa, Türkiye güneş enerjisi potansiyeli bakımından şanslı bir ülkedir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini ve her türlü atık ısı enerjisini kullanabilen absorpsiyonlu soğutma sistemi, elektrik enerjisiyle çalışan mekanik kompresörlü buhar sıkıştırman soğutma sistemi yerine, soğutma yapmak için kullanılabilir. Bu çalışmada, LiBr - su akışkan çiftiyle çalışan, tek kademeli, güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sistemi simüle edilmiştir. Simülasyon iki programdan oluşmaktadır. Yapılan ilk program ile absorpsiyonlu soğutma sisteminin boyutları ve performans paremetreleri incelenmiştir. İkinci programla ise bu sistemde güneş enerjisinin kullanılabilirliği araştırılmış ve çeşitli çalışma parametrelerinin değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak, belli bir soğutma yükü için sistemin boyutları ve performans parametreleri bulunmuş ve bu sistemde güneş enerjisinin kullanılabileceği gösterilmiştir.
With developing technology and rapid increase of world population, demand of energy is ever increasing. Conventional energy will not be enough for continuously increasing need of energy in future. In this case, renewable energy sources will be important. Solar energy is a very important energy source because of its advantages. When compared with European countries, Turkey is a fortune country because of its potential of solar energy. In stead of compressor system, which uses of electricity, absorption cooling system, using renewable solar energy and kinds of waste heat energy, may be used for cooling. In this study, Solar - powered, single stage, absorption cooling system, using water - lithium bromide solution, is simulated. Simulation consists of two programs. Dimensions and performance parameters of absorption cooling system are investigated with the first program. Useability of using solar energy in this system and effects of working parameters are searched by the second program. Conclusion, dimensions and performance parameters of system calculated and it is shown that solar energy can be used effectively in absorption cooling system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7348
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
128454.pdf5.92 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons