Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7344
Title: Örgütsel değişim ve örgüt geliştirme: Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmeler üzerinde bir uygulama
Other Titles: Organizational change and organizational development: A practice from Bursa organized industrial district
Authors: Tüz, Melek
Dinler, Arzu Melek
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Örgütsel değişim
Örgüt geliştirme
Organizational change
Organizational development
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinler, A. M. (2003). Örgütsel değişim ve örgüt geliştirme: Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmeler üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Globalleşen dünyamızda, herhangi bir ülkede ortaya çıkan yenilik ya da olumlu- olumsuz gelişme, sadece o ülkedeki işletmeleri değil, diğer ülkelerdeki işletmeleri de doğrudan etkilemektedir. Tüm zaman dilimlerinde değişmeyen tek olgu “değişim” dir. Günümüzde değişim sadece teknolojik ve ekonomik alanda değil, aynı zamanda sosyo­ kültürel alanda da görülmektedir. Bu nedenledir ki, işletmelerin sadece büyüme ve gelişmeleri için değil,- ayakta kalabilmeleri için de her türlü değişime hızla uyum sağlayabilecek bir yapıya ulaşmaları kaçınılmazdır. Örgüt, çevresinde yaşadıkları bu hızlı değişime gerekli uyumu sağlayarak,hayatta kalma ve büyüme çabası vermektedir. Bu çabalar belirli plan ve program dahilinde yapıldığında etkili olacaktır. Örgüt geliştirme ise, organizasyon içindeki planlı değişimin nasıl yapılacağı gösteren bir süreçtir. Örgüt geliştirme tüm sistemi içine alan, tepe yöneticileriyle birlikte değişim ajanının yardımıyla davranış bilimlerini kullanarak örgütsel etkinliğini artırma sürecidir. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeleri kapsayan anket çalışması sonucunda, işletmelerin büyük çoğunluğunun örgütsel değişim alanında büyük başarı sağladıklarını ancak, örgüt geliştirme tekniklerini pek bilmedikleri gözlenmektedir.
Being globalized world, innovations and constructive-non constuructive developments is affected not only country organizations but also foregein contry organizations.All of the time unchangeable thing is change. Recently change has seen technological and economical also sosyo culturel fıeld. For this reason organizations grew, development or stay a live have to adapt to change. Organizations try to remain and develop by adapting themselves to fast change that they have in their environment. These effbrts will be more effective if they are realized in a detennined plan and program. Organizationals development tries to understand how to manage planned change in organizations. Organizationals development is a planned systemwide effort, managed from the top with the assistance of a change agent that uses behavioural Science knowledge to improve organizational effectiveness. Survey was practiced to companies which established at Bursa Organized Industrial District Results of survey, big amounts of companies, have a succes with organizational change. However they do not know much thing about organizational development.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7344
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128057.pdf
  Until 2099-12-31
6.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons