Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7338
Title: Yerel yönetimlerde il planlamasının işlevi (Türk idari sisteminde yeniden yapılanma)
Other Titles: The function of provincial planning in Turkish public administration
Authors: Atacan, Vedat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Organizasyon Bölümü.
Keywords: Devlet teşkilatı
Kent planlama
Planlama
Yeniden yapılanma
Yerel yönetimler
Yönetim teşkilatı
State organization
Urban planning
Planning
Restructuring
Local administrations
Administrative organization
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atacan, V. (1995). Yerel yönetimlerde il planlamasının işlevi (Türk idari sisteminde yeniden yapılanma). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yerel yönetim kavramı 1800 lü yılların sonunda, planlama kavramı ise 1960 yılından sonra Türk Yönetim literatüründe yerini almıştır. Bu kavramlardan her ikisi de henüz ülkemizde tam anlamı ile benimsenememiştir. Yerel yönetimler tanım olarak " Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir." şeklinde 1982 Anayasa' sında yerini almış ise de, uygulamanın bazı aşamalarında yerel yönetim kavramı merkezi yönetim kavramına dönüşmektedir. Bu da Anayasal güvence altında gözüken sistemin tamamen özerk olmadığını göstermektedir. ' Planlama nosyonu ise, bizde ülke planlaması ile özdeşleşmiş bir kavramı içermektedir. Planlama tanım olarak, " belirli bir amacı gerçekleştirmek için düzenlenen önlemler bütünü" dür. Bu çalışmada, yerel yönetimlerde il planlamasının önemi vurgulanacaktır. Vurgulama yapılırken, her iki kavramın yani hem yerel yönetim hem de planlamanın Türkiye'deki oluşumu, mevcut durumu ile Türkiye'de arzulanan yerel yönetim ve il planlaması belirtilecektir. Çalışmanın son bölümünde yer alan soru-cevap yöntemi sonuçlarından hareketle, Türkiye'de yerel yönetim olgusu her zaman tartışmaya açık bir olgu olacağı ve ortak bir görüşün sağlanması için merkezi yönetim ile yerel yönetim yöneticilerinin karşılıklı özveride bulunmaları gerektiği kaçınılmazdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7338
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074026.pdf
  Until 2099-12-31
2.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons