Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7325
Title: Metal kesme değişkenleri değerlerinin bilgisayar destekli optimizasyonu
Other Titles: Computer aided optimization of metal cutting variables values
Authors: Öztürk, Ferruh
Özkan, Sabahattin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Metal
Makine
İmalat
Machine
Production
Issue Date: 28-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, S. (1989). Metal kesme değişkenleri değerlerinin bilgisayar destekli optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 19. yüzyılın başlangıcında sanayi devriminin başlaması ile birlikte, üretim aracı olarak takım tezgâhları kullanılmaya başlamıştır. Tekniğin gelişmesi ile birlikte, takım tezgâhları günümüzdeki anlamı ile hızlı bir gelişme göstermişlerdir. Bu gelişmeler; bir parçaya nihayi şekli vermek için, en yüksek prodüktiviteyi ve en düşük maliyeti sağlamak amacı ile uygulanması gereken imalât yöntemlerini inceleyen "İmalât Teknolojisi" bilim dalma paralel olarak sürmüştür. 1950 yıllarında, takım tezgâhlarının sayısal denetimli (NC-Numerical Control) hale getirilerek kullanılmaya başlanması ile birlikte yeni bir devir başlamış ve günümüzde NC tezgâhların bilgisayarlarla donatılmasıyla DNC (Direct Numerical Control) ve CNC (Computer Numerical Control) tezgâhları oluşmuştur. Bilgisayarların kullanılması ile bu tezgâhlar işlemlerini, özellikle günümüzün ekonomik şartlarında büyük bir önemi olan "OPTİMİZASYON" düzeyinde yapmaya başlamışlardır. Günümüz şartlarında sanayinin amacı en kısa zamanda, (terminde) düşük maliyette ve yüksek kalitede mal üretmektir. Bu amaçla, talaşlı imalât işlemlerinin kesme değişkenlerinin optimizasyonu için birçok yöntemler geliştirilmiştir. Bu optimizasyon yöntemleri günümüzde bilgisayar destekli olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada Geometrik Programlama tekniğini kullanarak talaşlı imalât (metal kesme) işlemlerinde; maliyet denklemlerinden hareketle, kesme değişkenlerinin bilgisayar destekli optimizasyonu araştırılmıştır. Çözüm için Geometrik Programlama tekniğinin kullanıldığı bir bilgisayar programı yazılmış ve örnek tornalama işlemleri üzerinde çalıştırılarak sonuçları incelenmiştir. Metal kesme değişkenlerinin optimizasyonuna yönelik bu paket program, CAD/CAM sistemlerinin imalât alanındaki modüllerinden bir tanesi olarak geliştirilmiştir.
At the first decade of the 19th century, as a result of industry revolution, the machine tools appeared in manufactu ring processing. Machine tools improved with paralel to tech nology. Manufacturing processes which is horn as a science un der those improvements, offers high productivity, less costs on the production methods on the goods. On 1950's numerical control systems started to use on mac hining field, that was a new concept and a revolution also. Today's technology applying NC to machining able to produce DNC (Direct Numerical Control) and CKC(Computer Numerical Cont rol) machine tools. By using computers on machine tools, it is possible to produce goods according to optimization's rules. The purpose of the today's industry is to produce the goods on delivery time with less costs and high quality. For this purpose a lot of methods considering optimization are improved on cutting field. These optimization precesses are used with com puter aided. On that article, the optimization of machining variables are researched by using the Geometric Programming Technique and cost analysis equations. A computer program is prepeared by using Geometric Programming Technique and applied on some turning process and the results are checked. That program improved as a modüler system on CAD/CAM.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7325
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006012.pdf
  Until 2099-12-31
5.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons