Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7320
Title: M9 ve MM106 anacı üzerine aşılı granny smith elma ağaçlarında kimyasal seyreltme
Other Titles: Chemical thinning in granny smith apple trees grafted on M9 and MM106 rootstocks
Authors: Barut, Erdoğan
Türkeli, Yuşa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Elma
Seyreltme
Anaç
NAA
BA
Apple
Thinning
Rootstock
Issue Date: 8-Nov-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkeli, Y. (2002). M9 ve MM106 anacı üzerine aşılı granny smith elma ağaçlarında kimyasal seyreltme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde, M9 ve MM106 anaçları üzerine aşılı Granny Smith elma çeşidinde meyve seyreltilmesinde yaygın olarak kullanılan NAA (naftalen asetik asit) ile BA (benzyladenine)' nin en uygun doz ve uygulama zamanını belirlemek amacıyla 2001 ve 2002 yıllarında yapılmıştır. Bu amaçla değerlendirme parametreleri olarak meyve seyreltme oram (%), meyve ağırlığı (g), meyve boyutları (en ve boy), meyve eti sertliği (lbs), Suda Eriyebilir Kuru Madde ( %, SEKM), meyve asit oram (%) ve verim (kg) dikkate alınmıştır. Deneme ağaçlarına, NAA'nın 5 ppm ve 10 ppm'lik dozları ile BA' run 100 ppm ve 150 ppm' lik dozları tam çiçeklenmeden 3 hafta sonra uygulanmıştır. "Haziran Dökümlerinden" sonra her demette bir meyve kalacak şekilde elle seyreltme yapılmış, seyreltmesiz uygulama kontrol olarak kabul edilmiştir. Deneme sonucunda, M9 ve MM106 anaçları üzerine aşılı Granny Smith elma ağaçlarında en yüksek meyve seyreltme oranı, elle seyreltme uygulamasından elde edilmiştir. Büyümeyi düzenleyici maddelerde ise, en yüksek meyve seyreltme oranı, her iki anaç için de 10 ppm NAA ve 1 50 ppm B A uygulamalarından alınmıştır. M9 ve MM106 anaçları üzerine aşılı Granny Smith elma ağaçlarında NAA ve BA uygulamaları, etkili bir seyreltmenin yanında, elle seyreltme ve kontrole göre meyve kalite özelliklerinde (en, boy, ağırlık) daha fazla artış sağlamıştır.
This study were carried out to determine the optimum concentration and application time of NAA (naphtalene acetic acid) and BA (benzyladenine) that were used commonly in fruit thinning in Granny Smith apple grafted on M9 and MM106 rootstocks at Yalova Atatürk Central Horticultural Research Institute during 2001-2002. In this respect, fruit thinning ratio (%), fruit weight (g), fruit diameter(mm, width and length), fruit firmness (lbs), soluble solids (%), fruit acid ratio (%) and yield (kg) were evaluated. 5 ppm and 10 ppm NAA or 100 ppm and 150 ppm BA were applied to trees 3 weeks after full bloom. Hand thinning was made by leaving a single fruit on each cluster after " june-drops", "no thinning" procedure was evaluated as control. At the end of the experiment, the highest fruit thinning ratio was obtained from hand thinning application in Granny Smith grafted on M9 and MM106 rootstocks. Regarding the growth regulator substances, the highest fruit thinning ratios were determined in 10 ppm NAA and 1 50 ppm B A treatments for both rootstocks. NAA and BA applications increased the fruit quality (fruit size and weight) besides the effective thinning when compared to hand thinning and control.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7320
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128442.pdf
  Until 2099-12-31
8.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons