Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7317
Title: Normal ve patolojik gebeliklerde anne serumunda alfa fetoprotein düzeylerinin saptanması ve değerlendirilmesi
Other Titles: Determination and evaluation of alpha fetoprotein levels in mother serum in normal and pathological pregnancies
Authors: Saçan, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Alfa fetoproteinler
Gebelik
Serum
Alpha fetoproteins
Pregnancy
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saçan, M. (1989). Normal ve patolojik gebeliklerde anne serumunda alfa fetoprotein düzeylerinin saptanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Alfa fetoprotein daha ziyade fetal hayatta sentezlenen bir proteindir. Plasenta ve zarlardan difüzyonla maternal sirkülasyona karışarak anne serumundaki düzeyi yükselir. Normal yetişkinlerin düzey, 12-15. gebelik haftasında aşılır. En üst düzeye 28-32. haftalarda ulaşılır. Terme doğru hafifçe düşer. Patolojik gebeliklerde anne serumundaki konsantrasyonun değişmesi nedeniyle fetusun sağlıklı olup olmadığının erken tanısında kullanılabilir. Günümüzde, özellikle nöral tüp defektlerinin erken tanısı için kullanılmaktadır. Çalışmamızda 13-42 gebelik haftaları içinde olan 439 normal gebede alfa fetoprotein düzeyinin gebelik haftasına göre nasıl bir değişim gösterdiği araştırıldı. Elde ettiğimiz eğri, literatürdeki benzer çalışmalara büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 65 patolojik gebede, gebelik haftasına göre alfa fetoprotein düzeyleri incelendi. Patolojik gebeliklerin sayılarının istatistiksel bir sonuç vermek için yeterli olmaması nedeniyle elde edilen sonuçlar kabaca değerlendirildi. Anne serumu alfa fetoprotein düzeyinin saptanması tek başına kesin tanı koydurucu bir değer taşımaz. Bununla beraber normalden sapma olan olgularda daha ileri tetkiklerin yapılmasına karar verdirebilir. Amniosentez ve ultrasonografik tetkik gibi yöntemler kesin tanıya götürür. Anne serumunda alfa fetoprotein düzeylerinin saptanması, kolay uygulanabilmesi nedeniyle değerli bir tarama yöntemidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7317
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005576.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons