Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7315
Başlık: Omuz periartritlerinin tedavisinde ultrasonun yeri
Diğer Başlıklar: The place of ultrasound in the treatment of shoulder periarthritis
Yazarlar: Kahraman, Zeliha
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Omuz eklemi
Periartrit
Ultrasonografi
Shoulder joint
Periarthritis
Ultrasonography
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kahraman, Z. (1989). Omuz periartritlerinin tedavisinde ultrasonun yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Omuz periartritli olgularda ultrasonun etkisini araştırmak ve bu etkiyi plasebo ultrason uygulaması ile karşılaştırmak amacıyla bu çalışmayı planladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ve Atatürk Hidroterapi ve Rehabilitasyon Merkezine başvuran 42 olguya, klinik muayene, laboratuar incelemeleri ve radyolojik görünümlerine dayanarak omuz periartriti tanısı konuldu. 26 olguya omuza ultrason ve aktif egzersizler, 16 olguya plasebo ultrason ve aktif egzersizler uygulandı. Tüm hastalar klinik olarak ağrı, basmakla duyarlılık, el kavrama gücü ve omuz eklem hareket açıklıkları parametrelerine göre tedavi öncesi ve sonrasında değerlendirildi. Çalışma sonunda her iki gruptaki hastalarda tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme bulguları belirlendi. Sonuç olarak egzersizlerin önemini vurgulayıp, plasebo ultrason uygulamanın da en az ultrason uygulama kadar yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7315
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005575.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.86 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons