Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7314
Title: Karacabey merinos koyunlarında deri ve kıl follikülleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on the structural characteristics of skin and hair follicles of male Karacabey merino lambs
Authors: Özer, Aytekin
Özfiliz, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Morfoloji Anabilim Dalı/Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Deri
Histoloji
Koyunlar
Yün
Skin
Histology
Sheep
Wool
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özfiliz, N. (1991). Karacabey merinos koyunlarında deri ve kıl follikülleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma 5-9 aylık Karacabey Merinosu toklularla yapıldı. Süt emme dönemini tamamlayan 5 aylık erkek kuzular, aynı çevre koşullarında ve aynı rasyonla 4 ay süre ile beslendiler. Tokluların derilerinin yapısal özellikleri histoşimik ve biyometrik metodlar kullanılarak incelendi. Değişik yaşlardaki tokluların, farklı vücut bölgelerinden alınan deri biyopsileri incelendiğinde epidermis ve dermis olmak üzere 2 temel katmandan oluştuğu gözlendi. Epidermis-dermis sınırında kuvvetli bir bazal membran ve bazal membranın yapısına giren retikulum iplikleri ile kopuntulu seyreden elastik iplikler görüldü. Ayrıca epidermisin stratum bazale hücreleri arasına penetre olan sinir telleri saptandı. Dermisin yapısını oluşturan iplikler ve epidermal oluşumların yerleştikleri bölgeler dikkate alınarak 2 kısımda incelendi. İlk katman olan stratum papillaredeki kollagen ipliklerin, ikinci katman stratum retikulareye doğru giderek kalınlaştığı, elastik ipliklerin stratum papillarede yüzeye ve birbirine paralel seyrederek yağ bezleri ile kıl folliküllerini çevrelediği, stratum retikularede ise arterial, venül ve sinir teli demetlerinin çevresinde yoğunlaştığı saptandı. Deri yüzeyine paralel kesitlerde kıl folliküllerinin, primer folliküller ve onların önünde yer alan sekunder folliküllerden oluştuğu gözlendi.Yağ bezlerinin; kıl folliküllerinin üst 1/3'ündeki dürümler içine açıldığı görüldü. Yağ bezi çevresinde ağ oluşturan ve hücreler üzerinde sonlanan sinir tellerine rastlandı. Ter bezlerinin kıl folllkülü bulbuslarının altında yer aldıkları görüldü. Bez epitel hücrelerini saran bazal membranm yapısında retikulum ve elastik ipliklerin yer aldığı ve çevrelerine miyoepitel hücrelerinin yerleştiği belirlendi. Epidermis kalınlık ortalamalarının, kullanılan hayvanlar, değişik vücut bölgeleri ve Bylar arasında gösterdiği farkın istatistiksel değerlendirmelerle önemli olmadığı saptandı. Dermis ve total deri kalınlığının ise yaşla birlikte arttığı ancak artışın önemli olmadığı tesbit edildi. Bu sonuç, dermişin epidermise göre zamana bağlı kalınlık değişmelerinden daha fazla etkilendiğini gösterdi. Her ay yaşındaki hayvanların farklı deri bölgelerine ait follikül sayılarının ortalamaları arasında görülen fark önemli olarak bulundu. Yaşın artışı ile primer kıl follikülü sayısında azalma sekunder kıl follikülü sayısında ise artma saptandı.
To investigate the structural characteristics of Karacabey Merino Lambs, a local breed obtained by cross-breeding of German Meat Merino and Turkish kıvırcık, a sum of five lambs were used. Animals were kept under same enviromental conditions for four months after weaning. The skin samples were taken by the end of each month for four times by using a simple biopsy device and were analyzed by histochemical and statistical methods. Samples were obtained from the skin covering the sides of the neck, over the scapular area, over the last costal area of trunk, abdominal skin and the skin covering the gluteal muscles that are the best areas usually chosen for investigations on the skin and adnexae. Sections were stained with Crossmann's triple stain for morphological features; Bielchowsky ' s silver stain for demontrating nerve fibers of hair follicles, sebaceous and sweat glands; Gomori's reticulum fiber stain for reticulum fibers; Pinkus' Qrcein-Giemsa method for elastic fibers and Herxheimer's modified lipid stain method for lipid deposit. Each section was stained and studied twice to make sure the results. The results showed that, the skin of male Karacabey Merino lambs was basically double layered that is called epidermis and dermis as in other strains. On the border of epidermis and dermis a strong basement membrane and reticu lum fibers that were present in the basement membrane andin same cases elastic Fibers that were occasionally interrup ted were observed. In addition, there were some nerve fi bers that were infiltrating among the cells Df basal layer of epidermis. These were classified as strain specific his tological characteristics. Dermis was studied in two parts due to the fibers and some special areas for the epidermal origin adnexae. Collagen fibers originating in the first layer, namely Stratum papillare, were getting thicker as they elongated towards the second layer called Stratum reticulare. Elastic fibers were increased in numbers and volume around the follicles and sebaceous glands and were running in parallel fashion with the surface and within their bund les. They were more consentrated on around the arterioles, venules and nerve bundles in the reticular layer. Sections taken in parallel fashion with the skin surface, hair fol licles were taking form from primary follicles and the se condary follicles situated before them. Sebaceous glands were openning into the 1/3 portion folds of hair follicles. Nerve fibers forming net-like structures and terminating over the sebaceous glanduler cells were present in most samples. Sweat glands were located under the hair follicle bulbs. Reticulum and elastic fibers were participating into the basement membrane structure that was underlined by myoepithelial cells. The statistical analysis revaeled that, the differen ces between the thicknesses of epidermis were not statisti cally important between the lambs, time periods, and the localities for sampling. The thickness of dermis alone andtotal skin thickness were increasing by aging, however the increase was not statistically important also. This result proved that dermis was more sensitive to aging when compa red with epidermis. However, the differences between the average follicle numbers belonging to different Bkin loca lities that were taken at the end of each month was statis tically important. And, the numbers of primary follicles were decreasing as the secondary follicles were increasing by the elapsed time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7314
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005767.pdf7.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons