Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7310
Title: Kronik sigara içicilerde kassal egzersizin oksijen kinetiğine etkisi
Other Titles: The effects of muscle exercise to oxygen kinetics in chronic smokers
Authors: Özlük, Kasım
Özer, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sigara içme
Ventüasyon
Egzersiz
Solunum maliyeti
Oksijen alımı
Smoking
Oxygen uptake
Ventilatory cost
Ventilation
Exercise
Issue Date: 27-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, Ö. (2001). Kronik sigara içicilerde kassal egzersizin oksijen kinetiğine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kronik sigara içmenin oksijen kinetiğine etkisini, 22 sağlıklı erkek gönüllüde araştırdık. Bu gönüllülerin 10 ianesi hiç sigara içmemiş, 12 tanesi ise son 1 yıldır ( 2.5 ± 0.8 ) günde en az 15 sigara ( 19 ± 0.5 ) içen bireylerden oluştu. Gönüllülerin yaşlan 18 - 24 arasındaydı. Denekler 9 saatlik sigara açlığı sonrası, kişisel maksimal yüklerinin % 50'si, % 80'i ve % 1 10'u ile sabit yükte bisiklet egzersizi yaptılar. Testler farklı günlerde yapıldı. Egzersiz sırasında gönüllülerin kalp atım hızı (HR), oksijen nabzı (VO2 / HR), oksijen alımı (VO2), karbondioksit üretimi (VCO2), dakikalık ventüasyon hacmi (VE), oksijenin ventüasyon eşdeğeri ( VE / VO2), karbondioksitin ventüasyon eşdeğeri ( VE / VCO2 ), ekspirasyon hacmindeki oksijen yüzdesi ( % EO2) ve oksijen saturasyonu ( SaCH) ölçümleri 'breath by breath' yöntemi ile ölçüldü. İki grup için elde edilen sonuçlan karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Sigara içen grupta sigara içmeyenlere göre % 50 ve % 80 egzersiz seviyesinde VE / VO2 sonuçlarında, % 50 egzersiz seviyesinde VE / VC02, % E Oj ve VE sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Bu sonuçlar, sigara içenlerin solunum maliyetinin sigara içmeyenlere göre daha fazla olduğunu göstermiştir. Bununla beraber, % 80 ve % 1 10 seviyedeki egzersizde iki grup arasında solunum cevabı yönünden bir fark bulunmamıştır.
We studied the effects of chronic smoking to VO2 kinetics on 22 healthy male volunteers. Ten of the volunteers were never smoked before and twelve of them had been smoking minimum 15 cigarettes ( 19 ± 0.5 ) a day for at least one year ( 2.5 + 0.8). The age range of the volunteers was between 19 and 24 years. Subjects were made bicycle exercise with constant load which were 50 %, 80 % and 1 10 % of personal maximum load, without smoking 9 hours. Tests were made in different days. We measured heart rate ( HR ), oxygen pulse (VO2/ HR), oxygen consumption (VO2), carbondioxide production (VCO2 ), minute ventilation ( VE ), fraction of oxygen in expired air ( % EO2 ), ventilatory equivalent for oxygen ( VE / VO2 X ventilatory equivalent for carbondioxide (VE / VCO2 ), oxygen saturation using 'breath by breath' technique. Mann - Whitney U test was used to evaluate the results. VE / V02 results with 50 % and 80 % exercise, VE / VCO2, EO2 % and VE results with 50 %exercise were statistically significant higher in smokers, with respect to non smokers.(p<0.05) This showes that smokers' ventilatory cost is higher than non - smokers at 50 % exercise level. However, ventilatory response was not different between 2 groups at 80 % 1 10 % exercise level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7310
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103280.pdf
  Until 2099-12-31
2.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons