Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİren, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-01-29T07:39:29Z-
dc.date.available2020-01-29T07:39:29Z-
dc.date.issued1989-01-
dc.identifier.citationİren, M. (1989). Çeşitli yükler altında kalan makina parçalarının modellenmesi ve analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7309-
dc.description.abstractİçinde yaşadığımız çağda enerji maliyetlerinin artması, ister istemez her alanda enerji tasarrufu fikrini geliştirmiştir. Her ne kadar termodinamik kanunlarına göre %100 verimli bir ısı makinası yapmak mümkün değilse de, kayıp enerjileri azaltarak bir dereceye kadar tasarruf sağlayabilmek mümkündür. Bu amaçla adyabatik motorlar fikri ortaya atılmıştır. Her ne kadar tam anlamıyla adyabatik bir motor imal etmek termodinamik kanunlara göre mümkün değilse de bazı malzemeler kullanarak soğutulmayan bir motor imal edilebilir. Bir motorun gerek ısı transferi açısından, gerekse de gerilme dağılımı açısından analitik yollardan analizi, sistemin ve sınır şartlarının karmaşıklığı açısından bazı güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Adyabatik bir motorda bu analizler, konstrüksiyonun karmaşık olması yüzünden oldukça güçtür. Bu çalışmada VOLVO TD 60-B tipinde türbo dizel bir motorun pistonundaki gerilme dağılımı sonlu elemanlar metodu kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada hazırlanan programların, analizin ileri safhalarında birer alt program olarak kullanılması hedeflenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractSince the price of energy has been growing up, the conception of save of energy has developed in our living age. It is impossible to set up a heat machine with 100% thermal efficient. But it is possible to decrease the thermal loss in some rate by reducing the lose energy. For this purpose adiabatic engines have been thought. It is possible to set up an un-cooled motor by using some special kind of materials, although it is impossible to set up an absolutely adiabatic motor. The analyses of heat transfer and stress distribution in motor elements are difficult because of the complexity of its geometry and boundary condition. Since the construction of adiabatic engines are extremely complex, the analyses mentioned above are more difficult than the analyses for the conventional engines In VOLVO TD finite el have bee future studies.en_US
dc.format.extentV, 126 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMakine mühendisliğitr_TR
dc.subjectMechanical engineeringen_US
dc.titleÇeşitli yükler altında kalan makina parçalarının modellenmesi ve analizitr_TR
dc.title.alternativeModeling and analysis of machine parts under various loadsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006011.pdf
  Until 2099-12-31
4.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons