Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7309
Başlık: Çeşitli yükler altında kalan makina parçalarının modellenmesi ve analizi
Diğer Başlıklar: Modeling and analysis of machine parts under various loads
Yazarlar: İren, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Yayın Tarihi: Oca-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İren, M. (1989). Çeşitli yükler altında kalan makina parçalarının modellenmesi ve analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: İçinde yaşadığımız çağda enerji maliyetlerinin artması, ister istemez her alanda enerji tasarrufu fikrini geliştirmiştir. Her ne kadar termodinamik kanunlarına göre %100 verimli bir ısı makinası yapmak mümkün değilse de, kayıp enerjileri azaltarak bir dereceye kadar tasarruf sağlayabilmek mümkündür. Bu amaçla adyabatik motorlar fikri ortaya atılmıştır. Her ne kadar tam anlamıyla adyabatik bir motor imal etmek termodinamik kanunlara göre mümkün değilse de bazı malzemeler kullanarak soğutulmayan bir motor imal edilebilir. Bir motorun gerek ısı transferi açısından, gerekse de gerilme dağılımı açısından analitik yollardan analizi, sistemin ve sınır şartlarının karmaşıklığı açısından bazı güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Adyabatik bir motorda bu analizler, konstrüksiyonun karmaşık olması yüzünden oldukça güçtür. Bu çalışmada VOLVO TD 60-B tipinde türbo dizel bir motorun pistonundaki gerilme dağılımı sonlu elemanlar metodu kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada hazırlanan programların, analizin ileri safhalarında birer alt program olarak kullanılması hedeflenmiştir.
Since the price of energy has been growing up, the conception of save of energy has developed in our living age. It is impossible to set up a heat machine with 100% thermal efficient. But it is possible to decrease the thermal loss in some rate by reducing the lose energy. For this purpose adiabatic engines have been thought. It is possible to set up an un-cooled motor by using some special kind of materials, although it is impossible to set up an absolutely adiabatic motor. The analyses of heat transfer and stress distribution in motor elements are difficult because of the complexity of its geometry and boundary condition. Since the construction of adiabatic engines are extremely complex, the analyses mentioned above are more difficult than the analyses for the conventional engines In VOLVO TD finite el have bee future studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7309
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006011.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons