Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7308
Title: Motorlarda yakıt püskürtme olayının dinamik analizi ve motor performansına etkileri
Other Titles: Dynamic analysis of the fuel injection in internal combustion engines and its effects on engine performance
Authors: Karagöz, İrfan
Bayrak, Arman Kamil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Püskürtme
Common Rail
Enjektör
Injection
Injector
Issue Date: 19-Mar-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, A. K. (2002). Motorlarda yakıt püskürtme olayının dinamik analizi ve motor performansına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde otomotiv sektörü de, teknoloji gibi dur durak bilmeyen bir ilerleyiş içerisindedir. Ekonomik avantajlarının yanısıra, dizel otomobiller de benzinliler kadar hızlı ve güçlüdürler. Yeni teknolojiler, dizel motorların yapısal dezavantajlarının ortadan kaldırılması (emisyonlar, ağırlık, dar devir aralığı) konusunda değişik fikirler ortaya çıkarmıştır. Bunlardan biri de Common Rail olarak adlandırılan sistemdir. Bu çalışmada, genelde karışık olarak değerlendirilebilecek sistem ve onun parçalan tanıtılmış ve sistemin konvansiyonel sistemlere göre avantajları belirtilmiştir. Sistemin çalışması anlatılmış ve matematik modelin oluşturulmasında faydalanılan parametreler ve denklemler açıklanmıştır. Sistemin basit matematik modelinin kurulması sistemin tüm fonksiyonlarının tam olarak tanımlanması için yeterli olmamaktadır. Gerçek sistem ile model arasındaki farklar da bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
Nowadays the automobile industry, like the others, does also join the non-stop advancements of the overall technology. In addition to their economical advantages diesel cars could be designed as fast and powerful as gasoline cars. The aspect, that new technologies could effect possitively on disadvantages of diesel engines (emissions, weight, short engine rotation interval) brought new ideas into the light. One of the ideas is so called-Common Rail System. In this study system, which could be assessed complexe and it's components are explained briefly. Also the advantages of the Common Rail System in comparison with conventional systems were pointed out. The mechanisms of the system, the parameters and equations concerning the mathematical model were explained. Building simple mathematical model of the system does not represent all functions of the real system. Therefore differences between real system and mathematical model were also evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7308
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128450.pdf
  Until 2099-12-31
4.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons