Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7305
Başlık: Tek düzen muhasebe sistemi ve yapılan modern düzenlemeler
Diğer Başlıklar: Uniform accounting system and modern regulations
Yazarlar: Sakallı, Sevim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Konsolide finansal tablolar
Consolidated financal tables
Muhasebe
Accounting
Muhasebe sistemleri
Accounting systems
Tek düzen muhasebe sistemi
Uniform accounting system
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sakallı, S. (1991). Tek düzen muhasebe sistemi ve yapılan modern düzenlemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7305
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
014529.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.99 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons