Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7304
Title: Plastik malzemeden mamul dişli çarkların hesap yöntemleri ve kullanım alanları
Other Titles: The Computation methods and application fields of the gearwheels made by plastic materials
Authors: Babalık, Fatih C.
Şimşek, Sevim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plastik dişliler
Dişli çark
Plastic gear
Gearwheels
Issue Date: 28-Mar-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, S. (2002). Plastik malzemeden mamul dişli çarkların hesap yöntemleri ve kullanım alanları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, gün geçtikçe metal dişlilerin yerini alan plastik dişliler incelenmiştir. Plastik malzemelerin genel özellikleri tanımlandıktan sonra plastik dişli çarkların özellikleri, alın dişlilerin hesaplama yöntemleri (mukavemet hesabı, ısı kontrolü vb.), konstrüksiyonu ve bu esnada dikkat edilecek hususlar incelenmiştir. Ayrıca sessiz çalışma için uygulanması gereken konstrüktif tedbirler de ele alınmıştır.
In this study, plastic gearwheels which take the place of metal gearwheel nowadays are examined. After defining the general characteristics of plastic materials the properties of plastic gearwheels, the computation methods and design of spur wheels, (such as strength calculations, temperature control etc.) and the important points at this procedure are examined. In addition, the constructive precautions which must be applied for silent running, are discussed as well.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7304
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128449.pdf
  Until 2099-12-31
3.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons