Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7303
Title: Armürlü dokuma makinelerinde dokunabilecek çift katlı desenlerin araştırılması
Other Titles: The investigation of design in double cloth woven with dobby loom
Authors: Alpay, H. Rifat
Şardağ, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çift katlı kumaş
Desen
Armür
Tasarım
Bezayağı
Dimi
Örgü
Double cloth
Pattem
Dobby
Design
Plain
Twill
Issue Date: 25-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şardağ, S. (2002). Armürlü dokuma makinelerinde dokunabilecek çift katlı desenlerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında, armürlü dokuma makinalarında dokunabilecek çift katlı desenler araştırılmıştır. İlk bölümde, çalışmanın amacı ile çift katlı kumaşların desenlendirilmesine dair çok temel açıklamalar sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde kullanılan materyaller belirtilmiş ve bu tezin yapılmasında izlenen metot adım adım anlatılmıştır. Dördüncü bölümde bu metodun uygulanması sonucunda elde ettiğimiz elli adet şekil bulgu olarak sunulmuştur. Son bölümde ise elde ettiğimiz bulgular kullanılarak desenlendirmeyi etkileyen faktörler belirlenmiş ve etkileri yorumlanmıştır.
The formation of designs in double cloth with dobby loom has been investigated in this study. The objective of this study has been given in the first part together with some basic knowledge concerning the formation of design in double cloth. An outline of the literature survey has been given in second part. Astep by step explanation of the method used in this study has been given and the materials used in this study has been indicated in the third part. İn the fourth part, the results which we have obtained as a result of the aplication the method involved in this study. Using the results we have obtained the factors which have influence on the designs have been determined and an analysis of these factors has been given in the last part.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7303
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128445.pdf38.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons