Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErgus, Birsen-
dc.date.accessioned2020-01-29T07:17:45Z-
dc.date.available2020-01-29T07:17:45Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationErgus, B. (1996). Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7302-
dc.description.abstractUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine başvuran PASI skoru 30'un altında, 16'sı kadın, 14'ü erkek toplam 30 kronik psoriasisli hasta çalışmaya alındı. Hastaların simetrik plakları seçilerek soldaki bir plağa plasebo, diğer tüm plaklara calcipotriol merhem uygulandı. Plasebo ve onun simetriği calcipotriol merhem sürülen plaktan, tedavi öncesi ve sonrasında punch biopsi alınarak histopatolojik değişiklikler incelendi. Hastaların klinik değerlendirmeleri tedavi öncesi, 2., 4. ve 6. haftalarda PASI skoru ve tedavi sonrasında hekimin klinik gözlemlerine göre yapıldı ve 6 haftalık tedavi sonrasında; PASI skoru tedavi öncesinde 10.89, 2. haftada 7.77, 4. haftada 5.28, 6. haftada 3.30 olarak saptandı. Tedavi sonrasında PASI skorunda % 69.69 oranında azalma görüldü. Hekimin tedavi sonrası klinik gözlemleri sonucunda, % 6.66 hastada tam, % 50 hastada belirgin, % 36.66 hastada orta derecede ve % 6.66 hastada hafif iyileşme saptandı. Tedavi sonrasında yapılan histopatolojik incelemelerde, calcipotriol merhem kullanılan plakta Kogoj'un spongioform püstülü hariç, tüm histopatolojik parametrelerde plasebo plağına göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Tedavi öncesi ve sonrasında, kan kalsiyumu, idrar kalsiyumu ve diğer laboratuar parametreleri normal sınırlarda seyretti. Tedavi süresince 4 (%13.32) hastada lezyonlu ve lezyon çevresindeki deride eritem, kaşıntı ve 1 (%3.33) hastada fasial dermatit şeklinde yan etkiler gözlendi.tr_TR
dc.format.extent74 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDeri hastalıklarıtr_TR
dc.subjectSkin diseasesen_US
dc.subjectMerhemlertr_TR
dc.subjectOintmentsen_US
dc.subjectPsoriyazistr_TR
dc.subjectPsoriasisen_US
dc.titleKronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of clinical and histopathological efficacy of caicipotriol ointment in chronic plaque type Psoriasisen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048850.pdf
  Until 2099-12-31
4.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons