Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7302
Title: Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of clinical and histopathological efficacy of caicipotriol ointment in chronic plaque type Psoriasis
Authors: Ergus, Birsen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Deri hastalıkları
Skin diseases
Merhemler
Ointments
Psoriyazis
Psoriasis
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergus, B. (1996). Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine başvuran PASI skoru 30'un altında, 16'sı kadın, 14'ü erkek toplam 30 kronik psoriasisli hasta çalışmaya alındı. Hastaların simetrik plakları seçilerek soldaki bir plağa plasebo, diğer tüm plaklara calcipotriol merhem uygulandı. Plasebo ve onun simetriği calcipotriol merhem sürülen plaktan, tedavi öncesi ve sonrasında punch biopsi alınarak histopatolojik değişiklikler incelendi. Hastaların klinik değerlendirmeleri tedavi öncesi, 2., 4. ve 6. haftalarda PASI skoru ve tedavi sonrasında hekimin klinik gözlemlerine göre yapıldı ve 6 haftalık tedavi sonrasında; PASI skoru tedavi öncesinde 10.89, 2. haftada 7.77, 4. haftada 5.28, 6. haftada 3.30 olarak saptandı. Tedavi sonrasında PASI skorunda % 69.69 oranında azalma görüldü. Hekimin tedavi sonrası klinik gözlemleri sonucunda, % 6.66 hastada tam, % 50 hastada belirgin, % 36.66 hastada orta derecede ve % 6.66 hastada hafif iyileşme saptandı. Tedavi sonrasında yapılan histopatolojik incelemelerde, calcipotriol merhem kullanılan plakta Kogoj'un spongioform püstülü hariç, tüm histopatolojik parametrelerde plasebo plağına göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Tedavi öncesi ve sonrasında, kan kalsiyumu, idrar kalsiyumu ve diğer laboratuar parametreleri normal sınırlarda seyretti. Tedavi süresince 4 (%13.32) hastada lezyonlu ve lezyon çevresindeki deride eritem, kaşıntı ve 1 (%3.33) hastada fasial dermatit şeklinde yan etkiler gözlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7302
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048850.pdf
  Until 2099-12-31
4.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons